Terug

Aansprakelijkheid

Hetgeen tijdens sport en spel gebeurt, is natuurlijk van andere orde dan hetgeen in de normale dagelijkse gang van zaken gebeurt. Er gelden andere normen tijdens sport en spel. Men is dan ook minder snel aansprakelijk. In het geval sprake is van grove roekeloosheid, dan zal men sneller aan te spreken zijn voor het gedrag, en de schade die het eventueel veroorzaakt.

Voorbeelden

Stelt u zich de volgende situatie voor:
op grond van (vermeend) wangedrag, te weten een vechtpartij bij een voetbalwedstrijd,  krijgt iemand een stadionverbod. Het wangedrag waarvan hij wordt beschuldigd betreft mishandeling. Degene die mishandeld is, heeft letsel opgelopen, kan een periode niet werken, moet zelfs geopereerd worden, en de mishandelde heeft ook een telefoon die stuk is gevallen. Hier komen een aantal rechtsgebieden samen: er kan een strafrechtelijke vervolging plaats vinden degene die heeft mishandeld, daarbij kan het slachtoffer als benadeelde partij een vordering indienen, er kan een civiele procedure plaatsvinden waarin het slachtoffer van de dader (als daderschap komt vast te staan) schadevergoeding kan eisen (zoals ten aanzien van de kapotte telefoon), er kan een letselschadekwestie zijn in verband met het opgelopen letsel (de werkgever heeft wellicht ook schade, omdat zijn werknemer een tijd niet kan werken, of minder hard ofwel: arbeidsrecht). 

Nog een voorbeeld

Stel dat het wangedrag komt van een speler, tijdens een wedstrijd, en hij wordt voor een paar wedstrijden geschorst. De speler staat onder contract bij de club (arbeidsrecht, verenigingsrecht, contractenrecht, civiel recht). Dit wangedrag is niet goed voor zijn image, en voor het sponsorcontract dat hij heeft gesloten. Wellicht staat er een ontbindende bepaling in, in het geval van wangedrag.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam