Terug

Beroepschrift

Wat staat er in het beroepschrift?

Voor een beroepschrift gelden vergelijkbare regels. U vermeldt in het beroepschrift

 • uw naam, adres, woonplaats
 • de datum van de beslissing, waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het er niet mee eens bent (zakelijk, duidelijk, niet al te uitgebreid)
 • eventuele bewijsstukken zendt u in kopie mee
 • u schrijft het beroepschrift in het Nederlands
 • het beroepschrift ondertekent u met uw handtekening

Wat zendt u mee, met het bezwaarschrift?

Van de beslissing op het bezwaarschrift, waar u het niet mee eens bent, zendt u een kopie mee. Ook zendt u een kopie mee van de oorspronkelijke beslissing, waartegen u een bezwaarschrift heeft ingediend. Van het bezwaarschrift zendt u volledigheidshalve ook een kopie mee.

U bewaart voor u zelf een kopie van het door u ingediende beroepschrift.

Termijn van 6 weken

Let op de termijn! Die bedraagt 6 weken. De termijn begint te lopen op de dag na de datum van de beslissing.

Zorg er voor dat het beroepschrift op tijd is verzonden. In enkele uitzonderingsgevallen, wordt het beroepschrift toch in behandeling genomen, ook al is het te laat. Reken daar niet op. De termijn geldt niet voor niets. Een goede tip is: dien het zelf in, bij de instantie, en vraag een stempel of een ontvangstbevestiging.

Een belangrijk verschil is echter dat u het beroep bij een andere, hogere, instantie indient. Dat is de rechtbank (sector bestuursrecht), in de regio van het bestuursorgaan. In de beslissing op het bezwaarschrift staat overigens al vermeld dat u in beroep kunt gaan, en waar u in beroep kunt gaan.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
 • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad