Terug

Bewijsmiddelen

Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend

 1. de eigen waarneming van de rechter
 2. de verklaring van de verdachte
 3. de verklaring van een getuige
 4. de verklaring van een deskundige 
 5. schriftelijke stukken 

Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs

Indien de rechtbank het telastelegde feit bewezen acht, en van oordeel is dat het een strafbaar feit betreft en dat de verdachte daarom strafbaar is, dan legt de rechtbank de straf of maatregel op die op het feit is gesteld. De rechter kan er ook voor kiezen om geen straf op te leggen: het zogenaamde rechterlijk pardon. 

De rechter heeftt een grote vrijheid bij de straftoemeting.

Als de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachte het hem telastegelegde feit heeft begaan, dan spreekt de rechtbank hem/haar vrij.

In het geval de rechtbank het feit wel bewezen acht, maar dit feit niet strafbaar acht of de verdachte niet strafbaar, dan ontslaat zij de verdachte van alle rechtsvervolging. Dit laatste betekent niet dat verdachte dan altijd als vrij man naar huis kan gaan. Indien dat onslag van rechtsvervolging verband houdt met een gebrekkinge ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestesvermogens, kan opname in een psychiatrisch ziekenhuis of TBS worden bevolen, als aan alle daarvoor te stellen eisen is voldaan.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
 • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
 • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam