Terug

Geschillen tussen specialisten en zorginstellingen

Geschillen

De zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie, die een bindend advies geeft en een schadevergoeding kan opleggen. De schadevergoeding die kan worden opgelegd voor de geschilleninstantie bedraagt maximaal EUR 25.000,--. 

Termijn

De geschilleninstantie moet binnen 6 maanden uitspraak doen.

Geschilleninstantie

De zorgaanbieder moet zijn aangesloten bij een geschilleninstantie. Deze geschilleninstantie geeft een bindend advies, en kian een schadervergoeding opleggen tot maximaal EUR 25.000,--.

Termijn

De geschilleninstantie doet binnen 6 maanden een uitspraak.

Wetsvoorstel Wkkgz

Het wetsvoorstel Wkkgz zal, indien de betreffende wet in werking is getreden, grote gevolgen hebben voor (individuele) zorgaanbieders. De Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector worden dan ingetrokken. Een aantal andere wetten zullen wijzigen.

Cliënten kunnen voortaan met hun klacht terecht bij

- de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder

- de externe geschilleninstantie

- de burgerlijke rechter.

Klachten

Alle zorgaanbieders moeten een regeling hebben voor een laagdrempelige behandeling van klachten. Bovendien moet er een klachtenfunctionaris worden aangesteld.

Termijn

Binnen 6 weken dient een zorgaanbieder een beslissing te nemen op een ingediende klacht.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE