Terug

Inverzekeringstelling

Als de termijn van 6 uur voor verhoor onvoldoende is en het noodzakelijk is de verdachte langer vast te houden, wordt deze “in verzekering gesteld”. Dit gebeurt door de hulpofficier van justitie, die daarvan onverwijld (=meteen) kennis geeft aan de Officier van Justitie. Dat gebeurt omdat de verantwoordelijkheid voor het opsporingsonderzoek in principe bij het Openbaar Ministerie rust. 

De Officier van Justitie beslist ook over de “heenzending” van de verdachte. Een heenzending betekent dat men naar huis mag. Het betekent niet dat men verder niets meer van de politie zal horen.
 
In verzekeringstelling is alleen mogelijk bij feiten waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Het kan maximaal drie dagen duren.

Als er een dringende reden voor is (bij dringende noodzakelijkheid) kan het bevel door de Officier van Justitie 1 keer voor ten hoogste 3 dagen worden verlengd.

Na de (maximale) inverzekeringstelling is de beslissing over het langer vasthouden van de verdachte niet meer aan de Officier van Justitie, maar aan de rechter. 

Als de verdachte 3 dagen en 15 uur heeft vastgezeten (vanaf het moment van binnenbrengen op het bureau) dient hij voor de rechter (deze noemen we in dit kader de r-c ofwel de rechter-commissaris) te verschijnen. 

De rechter (de r-c) toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest.

Indien de rechter-commissaris beslist dat de inverzekeringstelling onrechtmatig is (ofwel: het is niet volgens de regels verlopen), beveelt hij de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte. De Officier van Justitie kan tegen zo’n beslissing hoger beroep instellen bij de rechtbank.

Als de Officier van Justitie het nodig vindt om de verdachte langer in voorlopige hechtenis te houden, dan dient hij dat aan de rechter-commissaris te vragen. Dat noemt men de “vordering tot bewaring”.   

Bij het verhoor bij de rechter-commissaris wordt de verdachte bijgestaan door een advocaat;. Dat is meestal de zogenaamde piket-advocaat, die verdachte ook al na de inverzekeringstelling bezocht. Sinds enkele jaren, na het zogeheten Salduz-arrest uit 2008 van het Europese Hof voor de rechten van de mens, wordt voor het eerste verhoor van de verdachte ook een advocaat geregeld, als de verdachte dit wenst.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • S. Bhulai
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht