14 dagen brief

Als men niet op tijd betaalt, en de betalingstermijn is verstreken, moet er een aanmaning worden gezonden door de schuldeiser. 

Die aanmaning wordt ook wel genoemd “de 14-dagen brief”. 

In die aanmaning moet worden vermeld:

 • dat er binnen 14 dagen alsnog moet worden betaald (men mag een schuldenaar meer dan 14 dagen geven, maar men moet minstens 14 dagen geven)

 • dat er bij betaling binnen die termijn geen incassokosten verschuldigd zijn

 • dat – als er niet alsnog betaald wordt binnen 14 dagen – er wèl incassokosten verschuldigd zijn, wat de hoogte zal zijn van deze incassokosten, en of er al dan niet btw verschuldigd is over deze incassokosten (en hoe hoog deze btw is). 

Is het zenden van de 14-dagen brief voldoende om incassokosten te kunnen vorderen?

De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt in een uitspraak d.d. 13 juni 2014 dat voor het voldoen aan de voorwaarden omtrent de “14-dagen brief”, voldoende is om als schuldeiser aanspraak te kunnen maken op de incassokosten. De schuldeiser hoeft geen extra incassohandelingen te verrichten.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • S. Taskent - Demir Jouw Advocaat.nl
  S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
 • G. van der Wal Jouw Advocaat.nl
  G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • E.A.V. van Dam Jouw Advocaat.nl
  E.A.V. van Dam Clint lawyers & mediators Amsterdam
 • D.M. van Daalen Jouw Advocaat.nl
  D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • J.J. Douwes Jouw Advocaat.nl
  J.J. Douwes Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • AJD Ros Jouw Advocaat.nl
  AJD Ros
 • drs. H.M.G. Duijsters Jouw Advocaat.nl
  drs. H.M.G. Duijsters Tripels Advocaten Maastricht
 • J.J.H. Siebelt Jouw Advocaat.nl
  J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
 • B.W.M. Toemen Jouw Advocaat.nl
  B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
 • R. Mahovic Jouw Advocaat.nl
  R. Mahovic Tripels Advocaten Maastricht