Terug

14 dagen brief

Als men niet op tijd betaalt, en de betalingstermijn is verstreken, moet er een aanmaning worden gezonden door de schuldeiser. 

Die aanmaning wordt ook wel genoemd “de 14-dagen brief”. 

In die aanmaning moet worden vermeld:

 • dat er binnen 14 dagen alsnog moet worden betaald (men mag een schuldenaar meer dan 14 dagen geven, maar men moet minstens 14 dagen geven)

 • dat er bij betaling binnen die termijn geen incassokosten verschuldigd zijn

 • dat – als er niet alsnog betaald wordt binnen 14 dagen – er wèl incassokosten verschuldigd zijn, wat de hoogte zal zijn van deze incassokosten, en of er al dan niet btw verschuldigd is over deze incassokosten (en hoe hoog deze btw is). 

Is het zenden van de 14-dagen brief voldoende om incassokosten te kunnen vorderen?

De Hoge Raad heeft duidelijk gemaakt in een uitspraak d.d. 13 juni 2014 dat voor het voldoen aan de voorwaarden omtrent de “14-dagen brief”, voldoende is om als schuldeiser aanspraak te kunnen maken op de incassokosten. De schuldeiser hoeft geen extra incassohandelingen te verrichten.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
 • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
 • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
 • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best