Privacy verklaring

Deze privacy verklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden van Jouw Advocaat.

De definities die worden gebruikt in deze privacy verklaring hebben dezelfde betekenis als die in de algemene voorwaarden. Indien u deze algemene voorwaarden en deze privacyverklaring niet accepteert, dient u de website niet te gebruiken. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden en privacy verklaring vindt u op de website www.jouwadvocaat.nl.

1. Uw privacy wordt gerespecteerd en Jouw advocaat draagt er zorg voor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Doeleinden van verwerking van gegevens. 

Op deze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers individueel te identificeren. Dit heeft tot doel om deze website te optimaliseren en meer gerichte informatie op de website te kunnen plaatsen. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarbij wordt gedoeld op de door u verstrekte informatie, zoals uw naam en contactgegevens, bijvoorbeeld in het kader van het stellen van een spoedvraag of de aankoop van een standaard stuk. De gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling van bijvoorbeeld een dienst.

3. Indien men een juridische vraag stelt, al dan niet anoniem, worden er geen gegevens van u opgeslagen. De door u ingezonden vraag wordt niet door Jouw advocaat gelezen of opgeslagen. De advocaat die de vraag beantwoordt, leest uw vraag. Enkel indien u een spoedvraag stelt, waaraan kosten zijn verbonden, zal om boekhoudkundige en fiscale redenen automatisch een factuur worden opgemaakt en dienen enige persoonsgegevens te worden geregistreerd om een factuur op te stellen. Indien men als advocaat een profiel aanmaakt, worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd en verwerkt.

4. De gebruiker van Jouw advocaat wordt er op gewezen dat men, als men een vraag stelt per email, geen gegevens dient te vermelden in de email waarmee men zichzelf of een ander bloot zou kunnen stellen aan strafrechtelijk onderzoek of vervolging. Indien men bijvoorbeeld een vraag heeft aan een advocaat over een gepleegd strafbaar feit, dan dient dat enkel rechtstreeks met de advocaat te worden besproken, bijvoorbeeld op diens kantoor, of door te bellen met diens kantoortelefoonnummer. Dergelijke informatie dient nimmer in elektronisch berichtenverkeer te worden vermeld.

5. In het geval u het contactformulier invult, of u aanmeldt voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief, worden de door u ingevulde gegevens bewaard zolang nodig is voor de beantwoording of afhandeling daarvan. In de nieuwsbrief staat een link om u af te melden.

6. Uw contactgegevens worden niet aan derden verkocht.

7. Jouw advocaat heeft op de website links opgenomen naar andere websites. Sommige webpagina’s van Jouw advocaat bevatten “embedded elements”. Daarmee worden onder andere teksten of filmpjes bedoeld, die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via Jouw advocaat getoond worden. Ook vindt u op de website hyperlinks, banners en/of buttons, die verwijzen naar andere websites. Voor het privacybeleid en enige gedraging van andere websites is Jouw advocaat niet aansprakelijk. U wordt voor het privacybeleid en de algemene voorwaarden van die websites doorverwezen naar de desbetreffende websites.

8. Jouw advocaat maakt gebruik van door Google aangeboden diensten, zoals Google Analytics. Door middel van Google Analytics wordt bijgehouden hoe de website wordt gebruikt. Deze informatie wordt door Google opgeslagen. In het privacybeleid van Google kunt u meer informatie lezen, ook over Google Analytics. Op Jouw advocaat bestaat de mogelijkheid om op bijvoorbeeld Facebook of Twitter een stuk tekst te delen. In dat geval plaatst Facebook of Twitter een cookie. U wordt verwezen naar de privacyverklaringen van deze sociale netwerken, waarin staat vermeld hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij met deze cookies verwerken.

9. In de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die informatie verzamelen en gebruiken. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld een taalvoorkeur. Jouw advocaat heeft er als website belang bij om te zien welke pagina’s van de website vaak bezocht worden.

U kunt het gebruik van cookies weigeren, hoewel dit het functioneren en het gebruiksgemak van de website kan verminderen. Indien u het plaatsen van cookies op uw computer wenst te voorkomen, dan kunt u de browserinstellingen van uw computer aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen van uw computer zodanig aanpassen dat de browser alle cookies weigert. Ook zijn de al geplaatste cookies te verwijderen.

10. Op deze privacyverklaring is enkel Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het geval van een geschil betreft bij uitsluiting de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.  

11. Jouw advocaat behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen, zoals Jouw advocaat zich ook het recht voorbehoudt om haar algemene voorwaarden aan te passen. De privacyverklaring maakt deel uit van de algemene voorwaarden. De meest actuele versie vindt u op de website www.jouwadvocaat.nl.

 

PRIVACY VERKLARING

van JJW, handelende onder de naam Jouw advocaat 

Mei 2015  

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • G. van der Steen Jouw Advocaat.nl
  G. van der Steen Hofzicht Advocaten Den Haag
 • P. Buikes Jouw Advocaat.nl
  P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • J.M. van Raaijen Jouw Advocaat.nl
  J.M. van Raaijen Okkerse & Schop Advocaten Almere
 • S. Said Jouw Advocaat.nl
  S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S.H.O. Schaapherder Jouw Advocaat.nl
  S.H.O. Schaapherder Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • W.G. van der Kolk Jouw Advocaat.nl
  W.G. van der Kolk Advocatenkantoor mr. W.G. van der Kolk Welsum
 • R.W.E.J. Luijten Jouw Advocaat.nl
  R.W.E.J. Luijten Advocatenkantoor Luijten Valkenburg Valkenburg Lb
 • E. Jacobson Jouw Advocaat.nl
  E. Jacobson Lassche Advocaten Enschede
 • J.J. Douwes Jouw Advocaat.nl
  J.J. Douwes Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • N. de Bruijn Jouw Advocaat.nl
  N. de Bruijn Novum Advocatenkantoor Eindhoven