Hoe werkt het?

Meld u aan

Claim een vraag

Geef antwoord

Bent u als advocaat goed vindbaar op internet? Dat kan vast beter. En wilt u tegen lage kosten uw specialisaties duidelijk maken?

Meld u dan nu in enkele minuten aan op de site JouwAdvocaat.nl*. Op deze site kan de justitiabele eenvoudig een advocaat zoeken op postcode en specialisatie. En desgewenst per mail een vraag stellen aan een advocaat. Ook kunt u uw inloopspreekuur bekend maken, en daardoor meer bezoekers ontvangen.

*De Dekens hebben inmiddels kaders afgesproken, op basis waarvan advocaten worden beoordeeld in het kader van Gedragsregel 2 lid 2 (provisieverbod). De websites die advocaten en rechtzoekenden met elkaar in contact brengen, koppelsites, zijn gerubriceerd. Advocaten dienen, alvorens deel te nemen aan JouwAdvocaat, de Deken schriftelijk om toestemming te vragen. Dat kan eenvoudig met een door JouwAdvocaat opgestelde concept-brief, die op deze website te downloaden is en u op verzoek per e-mail wordt gezonden.

Beter vindbaar op JouwAdvocaat

JouwAdvocaat heeft voor de advocatuur het doel om beter vindbaar te zijn voor de justitiabele. De ervaring leert dat de drempel best hoog is om naar een advocaat te gaan. Bij JouwAdvocaat is er geen drempel. Wij maken het makkelijk.

Op de site wordt veel algemene, juridische informatie geplaatst. Waar kunt u nu beter gevonden worden, dan daar waar juridische informatie toegankelijk wordt gepresenteerd? Aan particulieren en ondernemers wordt de mogelijkheid geboden om per mail een vraag te stellen aan een advocaat. De drempel die nu eenmaal bestaat om een advocaat te benaderen, nemen we daarmee weg. Dan is het verder aan u, om de vragensteller als cliënt te verwelkomen, nu of in de toekomst.

De site wordt op dit moment verder gevuld met juridische informatie op alle rechtsgebieden. Helpt u mee? Plaats de door uw geschreven artikelen of blogs eenvoudig op de site, en toon daarmee uw deskundigheid aan.

De rechtzoekende is op zoek naar u, en wij helpen u gevonden te worden.

De voordelen voor advocaten

Waarom advocaten deelnemen

Makkelijker in contact met nieuwe cliënten

Veel advocaten hebben weinig tijd om aan klantenwerving te doen, hebben geen budget voor een heel bijzondere website, of hebben nu eenmaal andere prioriteiten. Het is voor advocaten om allerlei redenen erg lastig, om op zoek te gaan naar nieuwe cliënten. Voor slechts € 29,-- per maand, exclusief btw, komt u in contact met potentiele cliënten.

Beter vindbaar voor de doelgroep

Het is ook niet makkelijk om op internet goed vindbaar te zijn. Natuurlijk kan een advocaat met een eigen website veel laten zien, maar dan moet een rechtzoekende wel bij die website terecht komen.

Ook dat probleem lost JouwAdvocaat op.

Filteren op specialisaties en rechtsgebied

Advocaten zijn per rechtsgebied makkelijk te vinden, en ook makkelijk te benaderen door particulieren en ondernemers met een juridische vraag. Advocaten hoeven zich maar te registreren, en zijn dan direct op Jouw advocaat te zien met hun specialisaties. De justitiabele ziet direct dat de gevonden advocaat deskundig is, en kan ook direct contact leggen met een advocaat. Als er na het antwoord van de advocaat nog behoefte bestaat aan juridische bijstand, spreken de advocaat en de particulier of ondernemer dat samen af.   

Standaard brief - door JouwAdvocaat opgesteld - om toestemming deken te vragen

Deze brief is uiteraard naar eigen inzicht aan te passen

 

 

Betreft: voornemen tot deelname aan website JouwAdvocaat

 

 

 

 

Geachte Deken,

 

Hierdoor meld ik u dat ik voornemens ben om deel te nemen aan de website JouwAdvocaat.

 

Op voorhand verzoek ik u mij te melden of mij dat is toegestaan. In het bijzonder verzoek ik u mij te bevestigen dat ik met deze deelname Gedragsregel 2 lid 2 niet overtreed.

 

In het Dekenberaad zijn onlangs “koppelsites” van advocaten en rechtzoekenden gerubriceerd. Naar ik aanneem valt de website JouwAdvocaat in categorie 2, omdat door mij een vaste vergoeding van € 29,-- per maand is verschuldigd en omdat sprake is van een redelijk advertentietarief.

 

JouwAdvocaat heeft mij gemeld dat met alle advocaten een gelijkluidende overeenkomst wordt gesloten, die op de website staat vermeld. Volledigheidshalve meld ik dat de door mij te sluiten overeenkomst daarvan niet afwijkt. Indien u daarvan een kopie wenst, zal ik u die nazenden.

 

Gaarne vernemend,

met vriendelijke groet,

 

advocaat

 

  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • Paul Homan