Veel gestelde vragen

Voor particulieren en ondernemers

Hoe snel wordt mijn vraag beantwoord?

Dat wisselt, en hangt af van de advocaat die uw vraag beantwoordt. Meestal wordt de vraag binnen 48 uur beantwoord. Indien u zekerheid wilt over het tijdsbestek, dan kunt u dat aanvinken bij het stellen van een vraag.

Hoe kan ik sneller een antwoord krijgen?

Door te kiezen voor “spoed”. U ontvangt dan binnen een werkdag antwoord van een advocaat. Een vraag gesteld om 14.00 uur op woensdag, wordt uiterlijk om 14.00 uur op donderdag beantwoord. Als u heel snel een antwoord wilt, dan kunt u kiezen voor “turbo”. Dan wordt uw vraag binnen 2 uur, zijnde kantooruren, beantwoord.

Mijn vraag is niet binnen de aangegeven tijd beantwoord. Wat kan ik nu doen?

Aangezien u er voor betaald heeft, krijgt u natuurlijk uw geld terug als u geen antwoord heeft gekregen binnen de aangegeven tijdsperiode. U kunt ons mailen op terugbetaling@jouwadvocaat.nl, dan wordt in voorkomend geval direct uw betaling teruggestort. U kunt uw vraag dan desgewenst opnieuw stellen.

Kan ik er voor kiezen om te worden gebeld, of wordt er enkel per mail geantwoord?

Indien u in uw vraag meldt dat u bij voorkeur wilt worden teruggebeld, dan kan daar in de meeste gevallen aan worden voldaan. Dat is echter ter beoordeling van de advocaat die uw vraag beantwoordt.

Nemen er ook juristen deel aan JouwAdvocaat.nl?

Nee, alleen advocaten nemen deel aan Jouw advocaat.nl. Deze zijn, om als advocaat op het zogeheten “tableau” ingeschreven te staan, allemaal aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Wat kan ik doen met een klacht?

Deze kunt u aan ons mailen op klacht@jouwadvocaat.nl. Wij bevestigen u binnen twee werkdagen dat uw klacht is ontvangen, en zullen binnen 14 dagen op uw klacht reageren.

Waarom moet ik wel mijn naam opgeven, als ik kies voor het stellen van een spoedvraag?

Als er sprake is van een betalingsverplichting zijn wij om boekhoudkundige en fiscale redenen op grond van de wet verplicht om het computersysteem een factuur aan te laten maken. Dat gebeurt overigens automatisch. Wij kunnen en mogen niet anders, dan uw betaling te registreren. Dat doet niet af aan de vertrouwelijkheid. Ook bij betalingen, neemt Jouw advocaat geen kennis van de inhoud van de door u gestelde vraag.

Voor advocaten

Hoe kies of claim ik een vraag?

Bij uw aanmelding heeft u de rechtsgebieden opgegeven, waarin u gespecialiseerd bent. Die rechtsgebieden zijn vervat in “clusters” van rechtsgebieden. De inkomende vraag van de justitiabele zal – er van uit gaande dat de justitiabele het juiste rechtsgebied kiest – terecht komen in het cluster van rechtsgebieden waartoe het hoort. Wij werken aan een systeem waarin de justitiabele zo nauwkeurig mogelijk het rechtsgebied kan aanduiden. Automatisch ontvangen alle advocaten die binnen een bepaalde regio gespecialiseerd zijn in dat rechtsgebied een melding, dat er een vraag is binnen gekomen. U kunt dat ook zien, door in uw dashboard in te loggen. In principe wordt gehandeld volgens het principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Claim de vraag, door deze aan te klikken. U ontvangt de vraag in uw mailbox, en u geeft een antwoord.

Is het mogelijk dat 1 advocaat steeds alle vragen claimt, zodat andere advocaten geen kans krijgen?

Dat is in theorie mogelijk. In de algemene voorwaarden en in de met advocaten gesloten overeenkomst, wordt echter bepaald en afgesproken dat er een “fair use policy” geldt. Indien een advocaat een onredelijk deel van de vragen claimt, valt ons dat op. De betreffende advocaat wordt dan ingelicht dat deze de fair use policy overtreedt. Het kan aanleiding geven om de betreffende advocaat enige tijd uit te sluiten van de mogelijkheid vragen te claimen, of zelfs in het geheel te weigeren van deelname aan Jouw advocaat.nl. Jouw advocaat garandeert geen minimum aantal vragen, zodat het afhangt van de rechtzoekenden.

Hoe werkt het computersysteem?

In opdracht van Jouw advocaat is een computerprogramma ontworpen, dat recht doet aan de behoefte van de rechtzoekende tot anonimiteit. Deze wil natuurlijk niet dat een derde kennis neemt van de vertrouwelijke berichten aan een advocaat. Evenmin wil de rechtzoekende dat diens juridische vraag, met naam en toenaam, door anderen te lezen is. Jouw advocaat is geen advocatenkantoor, enkel een platform dat de rechtzoekende en de advocatuur met elkaar in contact brengt. Jouw advocaat wil en kan de vragen niet beantwoorden. De vraag van de rechtzoekende wordt versleuteld verzonden, enkel aan de advocaat die de vraag claimt. Als advocaat neemt u alleen kennis van hetgeen de justitiabele u meldt. De justitiabele is niet gehouden om diens naam bekend te maken.

Hoe werkt het beantwoorden van vragen voor wat betreft de tijdsduur?

In de regel zal het geen probleem zijn om een geclaimde vraag binnen ongeveer twee dagen te beantwoorden. Indien u het te druk heeft om binnen een redelijk tijdsbestek een antwoord te geven, dient u ook geen vraag te claimen. Laat die vraag dan aan een ander, om geclaimd te worden. Er komen regelmatig vragen binnen op allerlei rechtsgebieden. Naarmate de website langer bestaat, zal de drukte toenemen, en kunt u meer vragen claimen. Indien u een vraag claimt met een vast tijdsbestek voor het leveren van een antwoord, bent u op grond van de met Jouw advocaat gesloten overeenkomst verplicht om binnen het tijdsbestek antwoord te geven. Daar heeft u dan immers voor gekozen. Er zijn drie categorien: geen tijdsbestek (doch wel een redelijke tijdsperiode aanhouden), spoed (binnen een werkdag antwoorden, waarbij geldt dat een vraag die is gesteld op een woensdag om 14.00 uur voor donderdag om 14.00 uur beantwoord moet worden) en turbo (binnen twee uur, zijnde kantooruren, moet deze vraag beantwoord worden).

Hoe vul ik de aanmelding in?

Dat is bijzonder eenvoudig.Indien u echter problemen ondervindt, meld het ons dan op aanmelding@jouwadvocaat.nl, dan helpen we u graag.

Waarom moet ik mijn A-nummer invullen?

Om eenvoudig de advocaten die zich aanmelden te kunnen registreren, gebruiken we uw BAR-nummer. De eerste advocaat van een kantoor die zich aanmeldt, geldt als hoofdaanmelder. Voor de tweede en volgende advocaten van een kantoor geldt dat er voor kan worden gekozen om per aangemelde advocaat te worden gefactureerd, of op 1 factuur voor alle deelnemende advocaten van het kantoor, althans voor de deelnemende advocaten. Iedere advocaat is bovendien een K-nummer toegekend. Dat gebruiken wij als uitgangspunt voor het bepalen van het aantal advocaten dat van 1 kantoor deelneemt. Alle advocaten die werkzaam zijn onder hetzelfde K-nummer, worden geacht op 1 kantoor werkzaam te zijn. Dat is van belang voor het bepalen van de maandelijkse kosten.

Moeten alle advocaten van mijn kantoor meedoen?

Absoluut niet. Jouw advocaat heeft tot doel zeer laagdrempelig te zijn. U mag u dus alleen aanmelden, of met meerdere advocaten, of met alle advocaten, wat u wilt. Het is na de eerste abonnementsperiode van 3 maanden per maand opzegbaar, zodat de kosten snel eindigen, indien uw kantoor de lasten op enig moment als te hoog zou ervaren. U zit er niet aan vast. Let wel: enkel de advocaten die tegen betaling deelnemen mogen de vragen beantwoorden. Het is dus niet mogelijk om op basis van 1 deelnemende advocaat voor het hele kantoor vragen te claimen.

Waarom moet er voor deelname door advocaten betaald worden?

Het bouwen van een groot platform als Jouw advocaat en het onderhouden daarvan vergt aanzienlijke investeringen en andere kosten. Jouw advocaat is een bedrijf dat geen subsidies ontvangt, en zal aldus betaling dienen te vragen aan degenen die er gebruik van maken. Advocaten betalen voor deelname in de vorm van vermelding op de website, en rechtzoekenden betalen voor diensten die zij afnemen.

Waarom zou ik een vraag met spoed (of zelfs direct) willen beantwoorden?

Ten eerste omdat de rechtzoekende kennelijk grote behoefte heeft aan het antwoord op een vraag, en komt diegene er zelf niet uit. Ten tweede omdat deze rechtzoekende ook bereid is te betalen voor hulp van een deskundige op korte termijn. Dergelijke vragen leiden in de regel het vaakst tot het vervolgens afnemen van aanvullende juridische diensten. Uiteindelijk leidt dat het meest tot nieuwe zaken voor u.

Kan ik extra betalen, om meer exposure te krijgen op JouwAdvocaat.nl?

Nee, dat is niet mogelijk. Jouw advocaat wil de justitiabele en de rechtzoekende met elkaar in contact brengen, zonder daarbij de meest betalende advocaat te bevoordelen.

Word ik beoordeeld op de website?

Nee. Jouw advocaat heeft niet tot doel om advocaten de maat te nemen. Daarin voorziet het tuchtrecht afdoende.

Overtreed ik als advocaat met deelname aan JouwAdvocaat Gedragsregel 2 lid 2 (provisieverbod)?

De Dekens hebben websites die justitiabelen en advocaten met elkaar in contact brengen, kort gezegd: "koppelsites", gerubriceerd. Advocaten kunnen aan een koppelsite deelnemen, zonder Gedragsregel 2 lid 2 (provisieverbod) te overtreden. JouwAdvocaat meent gerubriceerd te kunnen worden in categorie 2. Er is immers sprake van een vaste periodieke vergoeding (van EUR 29 per advocaat per maand) en er is sprake van een redelijk advertentietarief. Desalniettemin dienen advocaten, alvorens deel te nemen aan JouwAdvocaat, schriftelijk toestemming te vragen aan de lokale Deken. Dat kan bijvoorbeeld met een door JouwAdvocaat opgestelde standaard-brief, die u op verzoek per e-mail wordt gezonden en die ook op deze website te downloaden is. 

Kunt u het antwoord op uw vraag hier niet vinden? Dan helpen wij u graag persoonlijk verder.

Bezoek de klantenservice pagina

  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch