Terug

Wet van Dam

In de algemene voorwaarden van een bedrijf moet er rekening zijn gehouden met de Wet van Dam.

Deze wet bepaalt, dat de consument bepaalde rechten heeft. Deze rechten moeten tot uitdrukking komen in de algemene voorwaarden.

Sancties

Als een onderneming in de algemene voorwaarden geen rekening heeft gehouden met de verplichtingen ingevolge de Wet van Dam, kunnen er boetes worden opgelegd. Het kan ook zijn dat er voor de consument bijvoorbeeld geen opzegtermijn geldt.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden mag een onderneming niet zomaar vermelden, dat overeenkomsten met consumenten stilzwijgend worden verlengd. Een consument heeft het recht om – na de eerste stilzwijgende verlenging – het contract op een willekeurig moment op te zeggen. Dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand, en dat is niet een kalendermaand. Een opzegging op 13 september leidt tot een einde per 13 oktober bijvoorbeeld. Ook mag een consument het contract opzeggen, op dezelfde manier als waarop het is aangegaan. Is de overeenkomst telefonisch gesloten, dan moet er ook telefonisch opgezegd kunnen worden bijvoorbeeld.

Ten gunste van consumenten

Het voorgaande slaat op contracten met consumenten. Bij contracten met ondernemingen gelden deze regels in principe niet. Uiteraard mag een onderneming een bedrijf dezelfde – gunstiger – voorwaarden verlenen, maar dat is niet verplicht. De consument wordt aldus beschermd, tegenover het bedrijf waarmee het contract wordt gesloten.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M. de Geest Van Dolder, De Geest & Hoekstra Advocaten Heerhugowaard
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE
  • F.S. van Steenbergen
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best