Terug

Aanbestedingen energiemarkt

Aanbestedingsplicht of niet?

In het geval bijvoorbeeld een gemeente een collectieve energievoorziening wil realiseren, heeft deze te maken met de vraag wie daarvoor kan worden ingeschakeld. De gemeente zal eerst dienen te beoordelen of daarbij al dan niet een Europese aanbestedingsplicht geldt.

De regels zijn niet erg duidelijk. Er is enerzijds sprake van regelgeving in de vorm van de Nederlandse Electriciteits- en gaswet. Er is ook Nederlandse wetgeving, naar aanleiding van EU-richtlijnen, in de vorm van het BAO, het BASS en de Dienstenrichtlijn.

Een overheidsopdracht dient in de regel aanbesteed te worden volgens de Europese aanbestedingsregels, in het geval van een schriftelijke overeenkomst, onder bezwarende titel, voor ontwerp en uitvoering van werken, levering van producten of verlening van diensten, dan wel het laten uitvoeren, met welke middelen dan ook, van een werk dat voldoet aan de eisen van de aanbestedende dienst. 

Aanbestedingswijzer

Daarvoor is een aanbestedingswijzer opgesteld. Met deze aanbestedingswijzer kan worden beoordeeld of bij het verlenen van de opdracht wel of niet een Europese aanbestedingsverplichting bestaat.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam