Terug

Selectie en gunningscriteria

Als men heeft ingeschreven op een aanbesteding, moet de aanbestedende dienst altijd voor uw presentatie of demonstratie duidelijk maken op welke gronden de beoordeling zal plaats vinden en hoe deze beoordeling zal verlopen. Deze informatie vindt men in de regel in de stukken van de aanbesteding.

Voornemen tot gunning

Nadien ontvangt men een schriftelijk bericht, waarin staat vermeld dat een "voornemen tot gunning" bestaat. Als men is afgewezen, is het zo dat de partij die de aanbesteding heeft gewonnen, bekend moet worden gemaakt.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M. de Geest
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar