Terug

Aanbetaling

Het komt voor, dat men een product koopt, en een aanbetaling doet. Dan betaalt men een deel van de koopsom, nog voordat het product geleverd wordt. Ofwel: nog voor je het product ontvangen hebt.

Aanbetaling bij faillissement

Stel: u heeft een aanbetaling gedaan, en vervolgens gaat het bedrijf failliet. Wat kunt u dan doen? U bevindt zich dan in een lastige situatie. Als een faillissement wordt uitgesproken, wordt er door de rechtbank een curator benoemd.

Curator

De curator is er in de eerste plaats voor de schuldeisers. De curator wordt aangesteld om er voor te zorgen dat de schuldeisers zo veel mogelijk hun geld krijgen. In dit geval zult u terugbetaling willen van uw aanbetaling, dan wel het alsnog leveren van het product dat u heeft gekocht. De curator zal alles af moeten handelen, de activa en de passiva, de rechten en de plichten. De curator stopt de activiteiten van de onderneming soms direct, soms niet. In sommige gevallen kan er nog geleverd worden, in andere gevallen niet. Het hangt van de rechtsvorm van de onderneming af, of verhaal kan worden gehaald bij de eigenaar. Bij een vennootschap onder firma (v.o.f.) kunnen de vennoten in privé aansprakelijk worden gesteld, en kan op hen verhaal worden gehaald. Als de verkoper een b.v. is, dan is het bedrijfsvermogen in principe afgescheiden van het privé-vermogen. In principe is er aldus geen verhaal te halen op het privé-vermogen van de ondernemer en/of bestuurder van de onderneming. Soms kan er toch, ook al is sprake van een b.v., op de eigenaar (de aandeelhouder of aandeelhouders) dan wel op een bestuurder van de onderneming verhaal worden gehaald. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij slecht bestuur van de onderneming.

Er kunnen activa te gelde worden gemaakt, zoals door een pand te verkopen, en met die opbrengst kunnen bijvoorbeeld schulden worden afgelost. Als alles is afgehandeld, zal blijken of er een schuld over blijft, en zo ja., hoeveel. De Belastingdienst wordt als eerste afbetaald. In de regel is er bij een faillissement vaak sprake van een belastingschuld. Pas nadat de Belastingdienst is afbetaald, komen andere schuldeisers aan de beurt. Bijvoorbeeld de bank, die een recht van hypotheek heeft, op een pand. Een bank kan bijvoorbeeld ook een pandrecht hebben op de voorraad van een onderneming.

Conclusie:

een verkoper heeft belang bij een aanbetaling. Een koper in de regel niet. Als het mis gaat met de onderneming, is de kans groot dat u met lege handen komt te staan.

TIP: bij het aanbetalen van een reis, kunt u er voor kiezen om een reis te boeken bij een reisorganisatie, die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Als u dan een aanbetaling doet, kunt u bij faillissement een beroep doen op het garantiefonds. Datzelfde geldt voor aanbetalingen voor bijvoorbeeld meubels en de Centrale Branchevereniging wonen. Er zijn dus mogelijkheden, om uw risico te verkleinen. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk