Terug

Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen. De handelsagent kan de overeenkomst eventueel op naam van de opdrachtgever sluiten. De handelsagent wordt in wetgeving als “zwakkere” partij beschermd tegen de opdrachtgever.

Principaal

De opdrachtgever wordt ook wel “principaal” genoemd.

Agentuurovereenkomst

De afspraken tussen de handelsagent en de opdrachtgever over de agentuur, zoals de beloning en de duur van de overeenkomst, staan in een agentuurovereenkomst.

Provisie of commissie

De beloning die de handelsagent ontvangt voor zijn werkzaamheden, is meestal een “provisie” of “commissie”.

Geen arbeidsovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Er is immers geen gezagsverhouding. De handelsagent is bevoegd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

Geen bemiddelingsovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst is sprake van een vaste relatie tussen de handelsagent en de opdrachtgever. Bij een bemiddelingsovereenkomst is geen sprake van een vaste relatie.

Geen distributeur

Een distributeur wordt ook wel wederverkoper genoemd. Een distributeur bemiddelt niet. Een distributeur handelt op eigen naam en voor eigen rekening en risico. Soms ligt het erg dicht bij elkaar, zoals in het geval de leverancier rechtstreeks levert aan de afnemer. Vooral bij het eindigen van samenwerking speelt dit een rol, omdat een handelsagent wel aanspraak heeft op vergoeding van goodwill, en een distributeur niet.

Geen commissionair

Een commissionair handelt op eigen naam, en sluit zelf overeenkomsten met de afnemer. Dit in tegenstelling tot de handelsagent.

Einde

Een agentuurovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden gesloten.

Wetgeving

In artikel 7:428 tot en met 7:445 Burgerlijk Wetboek wordt de agentuurovereenkomst behandeld.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht