Agentuur

Agentuur is het bemiddelen, door een handelsagent, bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen een opdrachtgever en anderen. De handelsagent kan de overeenkomst eventueel op naam van de opdrachtgever sluiten. De handelsagent wordt in wetgeving als “zwakkere” partij beschermd tegen de opdrachtgever.

Principaal

De opdrachtgever wordt ook wel “principaal” genoemd.

Agentuurovereenkomst

De afspraken tussen de handelsagent en de opdrachtgever over de agentuur, zoals de beloning en de duur van de overeenkomst, staan in een agentuurovereenkomst.

Provisie of commissie

De beloning die de handelsagent ontvangt voor zijn werkzaamheden, is meestal een “provisie” of “commissie”.

Geen arbeidsovereenkomst

Een agentuurovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Er is immers geen gezagsverhouding. De handelsagent is bevoegd om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.

Geen bemiddelingsovereenkomst

Bij een agentuurovereenkomst is sprake van een vaste relatie tussen de handelsagent en de opdrachtgever. Bij een bemiddelingsovereenkomst is geen sprake van een vaste relatie.

Geen distributeur

Een distributeur wordt ook wel wederverkoper genoemd. Een distributeur bemiddelt niet. Een distributeur handelt op eigen naam en voor eigen rekening en risico. Soms ligt het erg dicht bij elkaar, zoals in het geval de leverancier rechtstreeks levert aan de afnemer. Vooral bij het eindigen van samenwerking speelt dit een rol, omdat een handelsagent wel aanspraak heeft op vergoeding van goodwill, en een distributeur niet.

Geen commissionair

Een commissionair handelt op eigen naam, en sluit zelf overeenkomsten met de afnemer. Dit in tegenstelling tot de handelsagent.

Einde

Een agentuurovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden gesloten.

Wetgeving

In artikel 7:428 tot en met 7:445 Burgerlijk Wetboek wordt de agentuurovereenkomst behandeld.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • J.C. Moree Jouw Advocaat.nl
  J.C. Moree Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • P.A. van Enckevort Jouw Advocaat.nl
  P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • J.J. Douwes Jouw Advocaat.nl
  J.J. Douwes Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • M.L.M. Bindels Jouw Advocaat.nl
  M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • T. Geerlof Jouw Advocaat.nl
  T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • B. van der Zijpp Jouw Advocaat.nl
  B. van der Zijpp Rozemond Advocaten Amsterdam
 • S. Smeets Jouw Advocaat.nl
  S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • B.J. van Dijen Jouw Advocaat.nl
  B.J. van Dijen Okkerse & Schop Advocaten Lelystad
 • L. Koning Jouw Advocaat.nl
  L. Koning Oomen & Sweep Advocaten Haarlem
 • K.A.M. Rademaker Jouw Advocaat.nl
  K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad