Agrarisch recht: Erfdienstbaarheden

Definitie

Erfdienstbaarheid is een zakelijk recht, een last, waarmee een onroerende zaak ten behoeve van een andere onroerende zaak is bezwaard.  Er is dan sprake van een lijdend erf enerzijds en van een heersend erf anderzijds.

Ontstaan

Erfienstbaarheden ontstaan (zie artikel 72 boek 5 Burgerlijk Wetboek) door vestiging of door verjaring.

Vestiging

In principe wordt een erfdienstbaarheid gevestigd door middel van een notariële akte. Alleen de eigenaar van een erf kan een erfdienstbaarheid vestige. Eigendom is immers het meest omvattende recht, en dat recht moet men hebben om het te kunnen bezwaren met een beperkt recht zoals erfdienstbaarheid is. Soms staat er een vergoeding tegenover (dat heet dan een “retributie”), maar dan zal dat ook in de notariële akte staan vermeld. In de notariële akte staan de rechten en plichten die partijen jegens elkaar hebben. Beide partijen ondertekenen de akte. De notaris schrijft de akte in de openbare registers in. Na inschrijving is de erfdienstbaarheid gevestigd.

Verjaring

Door verjaring kan een erfdienstbaarheid teniet gaan, maar door verjaring kan een erfdienstbaarheid ook ontstaan. En ook zonder notariële akte kan een erfdienstbaarheid ontstaan. Soms heeft een bepaalde situatie al zo lang bestaan, dat er na verloop van tijd automatisch een erfdienstbaarheid ontstaat. Als er gedurende 10 jaar te goeder trouw een recht wordt uitgeoefend (gedurende 20 jaar als men niet te goeder trouw een recht uitoefent) ontstaat er vanzelf een erfdienstbaarheid.

Dat er een erfdienstbaarheid is ontstaan door verjaring, kan degene die het recht heeft gekregen ook laten registreren in de openbare registers van het Kadaster. Daar kan men als eigenaar van een lijdend erf toe worden gedwongen. 

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • M. Sloot Jouw Advocaat.nl
  M. Sloot IJdock Advocaten Amsterdam
 • V.C. Hartkamp Jouw Advocaat.nl
  V.C. Hartkamp Okkerse & Schop Advocaten Almere
 • L.M. Dressel Jouw Advocaat.nl
  L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
 • P. Buikes Jouw Advocaat.nl
  P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • S. Said Jouw Advocaat.nl
  S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C.R. Hettema Jouw Advocaat.nl
  C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
 • D. Hensen Jouw Advocaat.nl
  D. Hensen De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • C.J.M. van Dam Jouw Advocaat.nl
  C.J.M. van Dam CVD Letselschadeadvocaat Tilburg
 • M. Windt Jouw Advocaat.nl
  M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A.C.M. van Lieshout Jouw Advocaat.nl
  A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag