Terug

Artikel van advocaat mr. S. Taskent-Demir: Onvoldoende inzicht in financiële positie

Wijzigingsverzoek alimentatie

De man is directeur-grootaandeelhouder van een holding waaruit hij sinds 2009 geen inkomsten meer ontvangt en waarvan de activiteiten sindsdien stilliggen. Hij heeft verder een rekening-courantschuld aan de holding. Het verzoek van de man is echter afgewezen, omdat de man heeft nagelaten voldoende inzicht te verschaffen in zijn financiële positie waaruit het Hof Amsterdam kon afleiden dat hij niet meer gehouden kon worden aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

De man heeft tegen deze uitspraak van het Hof cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft op 29 januari 2016 het beroep van de man verworpen.

Is grond voldoende aannemelijk?

De essentie van deze uitspraak is dat wanneer een alimentatieplichtige een beroep op de wijziging van omstandigheden doen omdat hij niet meer aan zijn betalingsverplichting kan voldoen dat het van belang is dat voldoende aannemelijk gemaakt worden dat er geen draagkracht is om de vastgestelde bijdragen te voldoen.

Inspanningsverplichting van onderhoudsplichtige

Het hof acht het begrijpelijk en ook acceptabel dat de man in de periode nadat het slechter ging met zijn bedrijf, door middel van diverse investeringen heeft geprobeerd dat bedrijf weer levensvatbaar te maken. Dat die investeringen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid behoort – tot op zekere hoogte – tot het normale ondernemersrisico en valt de man in die zin dan ook niet aan te rekenen. Wel is het hof van oordeel dat de man, in het licht van zijn onderhoudsverplichting en de in dat kader van belang zijnde inspanningsverplichting voor het genereren van voldoende draagkracht, toen na enige tijd bleek dat de investeringen geen resultaat hadden, zich had moeten inspannen om op andere wijze inkomen te verkrijgen, bijvoorbeeld door te solliciteren op een functie in loondienst. Toen de man na enige jaren moest constateren dat het hem niet lukte om inkomen als ondernemer te verwerven, had hij andere keuzes moeten maken en actief moeten solliciteren. Dat de man gelet op zijn opleiding en werkervaring niet in staat zou zijn een inkomen uit loondienst te genereren waarmee hij in ieder geval in staat is aan zijn wettelijke onderhoudsverplichting te voldoen, heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt. Onder omstandigheden mag van een alimentatieplichtige verwacht worden dat hij inteert op zijn eigen vermogen om aan zijn verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Het ligt op de weg van de man om te onderbouwen dat hij over onvoldoende draagkracht beschikt om de door de rechtbank vastgestelde bijdrage te betalen.

Onderbouwing van verzoek

Het is derhalve niet voldoende om te stellen dat er geen inkomsten verworven kunnen worden uit de eigen onderneming en dat de reeds eerder vastgestelde alimentatie dus niet meer voldaan kan worden. Een wijzigingsverzoek tot verlaging van de alimentatie zal derhalve wegens onvoldoende onderbouwing worden afgewezen.

Wijziging alimentatie

Bent u van mening dat u niet meer kunt voldoen aan de vastgestelde alimentatiebijdragen, neem dan contact op met het kantoor, zodat wij u van een gedegen advies kunnen voorzien! 

Dit artikel is geschreven door de advocaat Selcan Taskent-Demir, werkzaam bij Van Boxtel Advocaten in Eindhoven.

http://www.vanboxteladvocaten.nl

Van Boxtel Advocaten is een advocatenkantoor met hoge ambitie en passie voor advocatuur. Gevestigd op de Hastelweg in het centrum van Eindhoven werd dit kantoor in 2003 opgericht door mr. H.M.J. van Boxtel. Bij Van Boxtel Advocaten worden verschillende kwaliteiten verenigd: vakkundigheid, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid in combinatie met een goede persoonlijke relatie met de cliënten.

Door de betrekkelijk geringe omvang van ons kantoor werken wij uitsluitend via korte communicatielijnen en kunnen wij persoonlijke aandacht en hoge kwaliteit op de meest voorkomende rechtsgebieden garanderen. Ons vakkundige team bestaat uit drie advocaten, één jurist, een secretaresse en een chef de bureau. Het team staat altijd voor u klaar. Kennis en kwaliteiten zijn van hoog niveau en worden continu up-to-date gehouden. U kunt bij Van Boxtel Advocaten altijd rekenen op competente, efficiënte en resultaatgerichte rechtsbijstand.

Ons kantoor heeft sterke affiniteit met name met het bedrijfsleven. Een belangrijk deel van de kantoorwerkzaamheden gaat over rechtsproblemen waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen. Daarnaast zijn wij er ook om particulieren bij te staan bij juridische problemen.

Wij helpen u graag. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen op telefoonnummer 040 - 257 37 57, of een e-mail zenden aan info@vanboxteladvocaten.nl. 

Daarnaast bieden wij drie maal per week de mogelijkheid om langs te komen voor een gratis consult:

Spreekuren (alleen op afspraak)

 
 
Algemeen spreekuur 
Vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur
Eerste half uur gratis
 
 
Echtscheidingsspreekuur
Maandag van 19.00 tot 21.00 uur
Eerste half uur gratis
 
 
Ondernemersspreekuur
Woensdag van 16.00 tot 18.00 uur
Eerste half uur gratis
 
 
 

 

 

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • F.S. van Steenbergen
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen