Terug

Artikel van mr. M.C.C. Beliën-van Oss: AOW-er laten doorwerken wordt aantrekkelijker

Wetsvoorstel "Doorwerken na AOW"

Het wordt voor werkgevers definitief aantrekkelijker om met ingang van volgend jaar AOW’ers in dienst te houden of te nemen. De Eerste Kamer heeft op 29 september jl. ingestemd met het wetsvoorstel “Doorwerken na AOW”.

In concreto betekent dit het navolgende:

 • Werkgevers hoeven AOW-gerechtigden nog maar 13 weken het loon door te betalen als ze ziek zijn in plaats van twee jaar. Daarmee wordt de grootste hindernis voor veel werkgevers om AOW’ers in dienst te houden of te nemen weggenomen.

 • De opzegtermijn van de arbeidsovereenkomst zal één maand bedragen.
 • Voor werkgevers geldt geen verplichting om in te gaan op een verzoek van een AOW’er om het aantal uren uit te breiden.
 • Om te voorkomen dat AOW’ers jongeren zullen verdringen op de arbeidsmarkt komen ook AOW’ers in de publieke sector als eerste in aanmerking voor ontslag in geval van een reorganisatie. Dit geldt al in de private sector.
 • Verder krijgen AOW’ers (net als andere werknemers) recht op tenminste het minimumloon (en als er een CAO van toepassing is het CAO-loon).

Opzegging met brief

Op grond van de wet Werk en Zekerheid (WWZ) geldt met ingang van 1 juli 2015 al dat als een arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wordt voortgezet (en er geen sprake is van een zogenaamd pensioenontslagbeding) de arbeidsovereenkomst na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gewoon via een brief met inachtneming van de opzegtermijn kan worden opgezegd. Het vragen van een ontslagvergunning aan het UWV of het voeren van een ontbindingsprocedure via de kantonrechter is dus niet nodig. Ook de transitievergoeding is niet verschuldigd door de werkgever.

Artikel van mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss

Dit artikel d.d. 1-10-2015 is van algemene aard, en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mr. Marie-Chantal Beliën-van Oss, werkzaam bij de afdeling Arbeidsrecht van advocatenkantoor EBH-Elshof.

Advocatenkantoor EBH-Elshof heeft vestigingen in Naaldwijk en Delft.

www.ebh-elshof.nl.

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
 • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
 • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord