Terug

Artikel van mr. M.J. Nelck: Onderhandelen met de bank

Afspraken maken over voorwaarden bankkrediet

Het belangrijkste moment om afspraken te maken over wijzigingen in de voorwaarden van je bankkrediet is voordat het verstrekt wordt, niet daarna! Onderhandelen over zekerheden is mogelijk.

Blanco financiering

Blanco financiering zonder zekerheden is iets van vorige eeuw. Tegenwoordig is de regel dat er zekerheden worden gevraagd, om te beginnen een hypothecaire inschrijving op vastgoed (indien aanwezig) en verder de verpanding van vlottende activa zoals vorderingen, voorraden en inventaris.

Persoonlijke zekerheden van de ondernemer

Maar ook is het standaard geworden dat de bank in geval van financiering aan een MKB bedrijf de ondernemer (dga) persoonlijke zekerheden laat stellen. Denk aan een borgtocht of aan hoofdelijke aansprakelijkheid. Terwijl een borgtocht de aansprakelijkheid tot een specifiek bedrag beperkt, is bij hoofdelijke aansprakelijkheid de ondernemer met al zijn bezittingen aansprakelijk voor het hele krediet. Daarmee houd je de ondernemer ‘bij de les’, denkt de bank, want de ondernemer loopt privé met al zijn bezittingen financieel risico.

Business plan

Wonderlijk genoeg beweert dezelfde bankier vaak dat de financiering niet op basis van zekerheden (sec) wordt verstrekt, maar omdat de bank vertrouwen heeft in (het business plan van) de ondernemer. De ondernemer en de bank verwachten immers dat de financiering zal bijdragen aan de verbetering van het rendement. In de periode nadat de financiering is verstrekt, moet blijken of dat vertrouwen terecht was. Zekerheden gelden als dekking voor ‘als het fout gaat’ maar zijn naar hun aard geen reden om te financieren. Je zou dan denken dat deze persoonlijke zekerheden vervallen als het business plan gerealiseerd wordt. De ervaring leert echter dat het knap lastig is om –zonder extra aflossing of verlaging van de financiering- de bank zover te krijgen dat zij de gestelde zekerheden laat vervallen en/of de persoonlijke aansprakelijkheid van de ondernemer eronder vermindert. Voor de ondernemer zou het beter zijn geweest bij verstrekking van de financiering duidelijke afspraken te maken over de verlaging c.q. beëindiging van de (aansprakelijkheid onder) de zekerheden. Dat kan met een lineair verlagingsschema of door bepaalde meetpunten af te spreken (als de solvabiliteit X% is zal de borgtocht vervallen).

Onderhandelen met de bank over verlaging van gestelde zekerheden

Nog wonderlijker is dat de doorsnee ondernemer (ook al bestaat die niet) niet serieus met de bank onderhandelt over de over de verlaging c.q. beëindiging van de door hem/haar gestelde zekerheden. De verklaring daarvoor is waarschijnlijk dat het ongebruikelijk is daarover te onderhandelen; maar, waarom zou je je daardoor laten afschrikken. Immers, die discussie kun je beter voeren voordat je getekend hebt. Als je ermee hebt gewacht totdat de financiering is vastgelopen, wordt zo’n discussie lastig en moeizaam.

Motto: vraag een advocaat om advies

Motto: voorkomen is beter dan genezen dus laat je in deze situatie tijdig adviseren en begeleiden door ervaren professionals zoals Arena Advocaten.

Arena Advocaten: gevestigd aan de Catharijnesingel 49 te Utrecht

http://www.arena-advocaten.nl

T: 030 - 737.0895

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht
  • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE