Terug

Behandelingsovereenkomst in het Wetboek

Het gezondsheidsrecht staat grotendeels vermeld in burgerlijk recht, zoals met betrekking tot de rechten van de patiënt. Ook heeft het gezondheidsrecht raakvlakken met het strafrecht, zoals ten aanzien van euthanasie.

Een aantal wetten waarin gezondheidsrecht kan worden gevonden:

o      AWBZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)

o      Embryowet

o      Infectieziektenwet

o      Wet afbreking zwangerschap

o      Wet op de lijkbezorging

o      Wet op de orgaandonatie

o      Wet op de zorgtoeslag

o      Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

o      Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

o      Ziektewet

o      Zorgverzekeringswet

Onder andere artikelen 7:446 en 7:468 Burgerlijk Wetboek.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.S. van Steenbergen
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam