Terug

Benadeelde partij

De benadeelde partij is degene die door een strafbaar feit schade heeft ondervonden en zich kan voegen in het strafproces.

Daarbij kan de afdeling Slachtofferhulp van het Openbaar Ministerie behulpzaam zijn. Er moeten dan formulieren worden ingevuld die heel goed met bewijsstukken onderbouwd moeten zijn. 

In het geval de rechter bepaalt dat een verdachte/veroordeelde een bepaald bedrag dient te betalen, kan de rechter ook een zogenaamde schadevergoedingsmaatregel opleggen. Daarbij wordt bepaald dat als men deze schadevergoeding niet betaalt, men een aantal dagen hechtenis moet ondergaan. Het bedrag staat dan in verhouding tot het aantal dagen dat men “moet zitten”. Let wel: dit is geen vervangende hechtenis, zoals bij een geldboete, maar dient als pressiemiddel om tot betaling over te gaan: indien de hechtenis zou zijn ondergaan blijft de veroordeling tot betaling staan. De hechtenis komt dus niet in de plaats van betaling van de schadevergoeding.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht