Terug

Beroepschrift

Voor een beroepschrift gelden vergelijkbare regels. U vermeldt in het beroepschrift

 • uw naam, adres, woonplaats
 • de datum van de beslissing, waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het er niet mee eens bent (zakelijk, duidelijk, niet al te uitgebreid)
 • eventuele bewijsstukken zendt u in kopie mee
 • u schrijft het beroepschrift in het Nederlands
 • het beroepschrift ondertekent u met uw handtekening

Van de beslissing op het bezwaarschrift, waar u het niet mee eens bent, zendt u een kopie mee. Ook zendt u een kopie mee van de oorspronkelijke beslissing, waartegen u een bezwaarschrift heeft ingediend. Van het bezwaarschrift zendt u volledigheidshalve ook een kopie mee.

U bewaart voor u zelf een kopie van het door u ingediende beroepschrift.

Termijn van 6 weken

Let op de termijn! Die bedraagt 6 weken. De termijn begint te lopen op de dag na de datum van de beslissing.

Zorg er voor dat het beroepschrift op tijd is verzonden. In enkele uitzonderingsgevallen, wordt het beroepschrift toch in behandeling genomen, ook al is het te laat. Reken daar niet op. De termijn geldt niet voor niets. Een goede tip is: dien het zelf in, bij de instantie, en vraag een stempel of een ontvangstbevestiging.

Een belangrijk verschil is echter dat u het beroep bij een andere, hogere, instantie indient. Dat is de rechtbank (sector bestuursrecht), in de regio van het bestuursorgaan. In de beslissing op het bezwaarschrift staat overigens al vermeld dat u in beroep kunt gaan, en waar u in beroep kunt gaan.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn
 • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
 • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk