Terug

Beschikking

Definitie van beschikking

Een beschikking is:
een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van de aanvraag daarvan (artikel 1:3 lid 2 Awb).

 

Gericht op rechtsgevolg

Een beschikking is gericht op rechtsgevolg voor enkel diegenen aan wie de beschikking is geadresseerd. 

Aan de beschikking gaat vaak een aanvraag vooraf: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Deze aanvraag moet schriftelijk ingediend worden (artikel 4:1 Awb).

Diverse soorten beschikkingen

Er zijn verschillende soorten beschikkingen

 • begunstigende en belastende
 • vrije en gebonden 
 • duurzame en aflopende 

 

Begunstigende beschikking

Een beschikking is begunstigend als deze rechten of aanspraken geeft, of lasten verlicht of voorkomt. Voorbeeld: het verlenen van een vergunning.

Belastende beschikking

Een beschikking is belastend als er een last wordt opgelegd, of een verlangde begunstiging niet wordt gegeven. Voorbeeld: toepassen van bestuursdwang.

Vrije beschikking

Bij een vrije beschikking heeft een bestuursorgaan de ruimte om beleid te ontwikkelen. Dat noemt men ook wel “discretionaire bevoegdheid”.

Gebonden beschikking

Er is sprake van een gebonden beschikking als er geen beleidsvrijheid is om de ene of een andere beslissing te nemen: als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, dan moet een van te voren vast staande beslissing worden genomen. 

Aflopende beschikking 

Als het gaat om een niet permanente situatie, maar tijdelijk. Voorbeeld: een vergunning voor een bepaalde activiteit.

Duurzame beschikking

De duurzame beschikking gaat over een min of meer permanente situatie. Voorbeeld: een milieuvergunning. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • Paul Homan
 • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
 • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
 • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam