Terug

Betonrot

In Wikipedia staat vermeld dat betonrot "een term is die gebruikt wordt voor bepaalde schade aan gewapend beton.

Meestal bedoelt men schade die ontstaat doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Roesten is een expansieve reactie (roest zet uit) en doet aldus het beton barsten. Dit proces is zeer nadelig voor de sterkte van het beton en aldus voor de gehele betonconstructie. Betonrot komt meestal voor in betonelementen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, of wanneer het element niet goed ontworpen of uitgevoerd werd, ook tijdens de levensduur.

Betonrot wordt veroorzaakt door indringing van kooldioxide CO2 van de lucht (carbonatatie) of door indringing van chloriden. Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt zoals bruggen. Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCI2) overschreden werd. Het chloride werd in dat geval bij het maken van het element toegevoegd als bindingsversneller". 

Voorbeelden in de rechtspraak:

ECLI:NL:RBAMS:2014:8583: voor doorlink, klik hier

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE