Terug

Bezwaarschrift

Degenen die er belang bij hebben (de mensen die het rechtsreeks aangaat) kunnen tegen die beschikking bezwaar maken. Dat gebeurt met een bezwaarschrift. 

Een bezwaarschrift levert een bestuurlijke heroverweging op, door dezelfde instantie als de instantie de beslissing genomen heeft. Ofwel: met een bezwaarschrift vraag je de instantie om hun besluit nog eens te heroverwegen.

Termijn van 6 weken

Let op de termijn! Die bedraagt 6 weken. De termijn begint te lopen op de dag na de datum van de beslissing.

Zorg er voor dat het bezwaarschrift op tijd is verzonden. In enkele uitzonderingsgevallen, wordt het bezwaarschrift toch in behandeling genomen, ook al is het te laat. Reken daar niet op. De termijn geldt niet voor niets. Een goede tip is: dien het zelf in, bij de instantie, en vraag een stempel of een ontvangstbevestiging.

In het geval uw bezwaarschrift tijdig is ontvangen, wordt het behandeld. Er wordt dan een hoorzitting gehouden, waarin u uw standpunten nog eens kunt toelichten en uitleggen. De hoorzitting wordt gehouden bij de commissie voor bezwaar. Na de hoorzitting wordt er een verslag opgesteld van de hoorzitting, en geeft de hoorcommissie een advies aan de instantie die het besluit heeft genomen, waar u het niet mee eens bent. Dat advies is niet bepalend voor de beslissing op het bezwaarschrift. In de meeste gevallen blijft het oorspronkelijke besluit in stand, ook al is de bezwaarcommissie het met u eens. Een bezwaarprocedure heeft op grond van de wet een bestuurlijke heroverweging tot doel. Echter, in de meeste gevallen vindt het bestuursorgaan nog steeds, wat het eerder ook al vond, en blijft deze achter de beslissing staan. Het bestuursorgaan komt dus in de meeste gevallen niet op de beslissing terug. De beslissing waar u het niet mee eens bent, blijft dan dus in stand.

Dan kunt u zich ofwel bij de beslissing neerleggen, ofwel naar de rechter stappen. Dat doet u weer met een schriftelijk stuk, en dat noemt men dan een “beroepschrift”.

Geen termijn voor bezwaar bij fictieve weigering

Bij bezwaar tegen een niet tijdig genomen besluit door het bestuursorgaan (fictieve weigering) geldt er geen termijn (art. 6:12 Awb.). De fictieve weigering is voor het bezwaar met een ‘gewoon besluit’ gelijkgesteld (art. 6:2 sub b Awb.).

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • F.S. van Steenbergen
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam