Terug

Boetebeding

Een boetebeding is ieder beding, waarin is bepaald dat de schuldenaar – als prikkel tot nakoming of bij wijze van schadevergoeding – een geldsom zal moeten betalen of een andere prestatie zal moeten voldoen, indien hij in de nakoming van de verbintenis tekortschiet.

Dat staat in de wet in artikel 6:91 BW.

Beroep op het boetebeding

In de artikelen 6:92 en 6:93 B.W. staat vermeld in welke gevallen iemand een beroep kan doen op een boetebeding (ofwel: kan zeggen dat door de andere partij een boete moet worden betaald). Er moet sprake zijn van

 • een toerekenbare tekortkoming
 • een ingebrekestelling en een omzettingsverklaring (als dat nodig is op grond van artikel 6:93 B.W.)

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
 • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
 • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
 • C.J. Bungay
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
 • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • A. Jankie Jankie Advocatuur 'S-GRAVENHAGE