Terug

Boetebeding

Een boetebeding is ieder beding, waarin is bepaald dat de schuldenaar – als prikkel tot nakoming of bij wijze van schadevergoeding – een geldsom zal moeten betalen of een andere prestatie zal moeten voldoen, indien hij in de nakoming van de verbintenis tekortschiet.

Dat staat in de wet in artikel 6:91 BW.

Beroep op het boetebeding

In de artikelen 6:92 en 6:93 B.W. staat vermeld in welke gevallen iemand een beroep kan doen op een boetebeding (ofwel: kan zeggen dat door de andere partij een boete moet worden betaald). Er moet sprake zijn van

 • een toerekenbare tekortkoming
 • een ingebrekestelling en een omzettingsverklaring (als dat nodig is op grond van artikel 6:93 B.W.)

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • C.J. Bungay
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
 • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
 • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
 • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam