Terug

Bovenwettelijke vakantiedagen

Vakantiedagen werknemer

Volgens CAO of bij individuele arbeidsovereenkomst kunnen aan een werknemer meer vakantiedagen worden toegekend. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Onderscheid maken tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen is zinvol:

afkoop

bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgekocht en wettelijke niet, behoudens bij het eindigen van het dienstverband. Afkoop wil zeggen dat een werknemer in ruil voor opgespaarde vakantiedagen geld krijgt. Werknemer of werkgever kunnen elkaar hier niet toe verplichten.

In principe moet de werkgever instemmen met de vakantiewensen van een werknemer, maar er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld in het geval een collectieve vakantie is vastgesteld, zoals de bouwvak, en indien de vakantiewens grote problemen zal opleveren voor de bedrijfsvoering. De werkgever moet uiteraard dan wel op enig ander moment vakantie geven.

Opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Tijdens ziekte bouwt een werknemer gewoon vakantiedagen op.

Bij het einde van het dienstverband kan de werkgever niet verplichten niet genoten vakantiedagen nog op te nemen; vakantie wordt namelijk in overleg met de werknemer vastgesteld.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Taskent - Demir Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad