Terug

Burenrecht: Beplanting op erfgrens

Op grond van de wet moeten bomen op een afstand van minstens 2 meter van de erfgrens worden geplant. Het midden van de boom is dan het meetpunt. Ook voor heesters en heggen geldt een wettelijke grens, namelijk 0,5 meter van de erfgrens.

In plaatselijke regelgeving kan daarvan af worden geweken, zodat in veel gemeenten bomen, heesters en heggen veel dichter bij de erfgrens mogen staan. Vraag het dus na bij de gemeente, of zoek het op in de plaatselijke regelgeving.

Bovendien: als de buur er mee instemt, dat de beplanting dichterbij de erfgrens wordt geplaatst, dan door wet of plaatselijke regelgeving wordt bepaald, dan kan het toch. Leg dat dan schriftelijk vast. Ook kunnen bomen en heesters dichterbij de erfgrens worden geplaatst, als ze niet uitkomen boven de schutting. 

Een uitzondering betreft bijvoorbeeld een situatie die de verkeersveiligheid zou belemmeren, bijvoorbeeld als een boom het uitzicht belemmert voor het verkeer, in het geval het perceel aan de openbare weg grenst. Daar moet men nu eenmaal rekening mee houden.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • R.P. van Empel - Bouman Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag