Terug

Burenrecht: Erfgrens

In het algemeen zal de erfgrens vast staan. Deze is dan in het Kadaster terug te vinden. Indien de erfgrens niet vast staat, dan kan men die vast laten stellen. Dat kan in een procedure worden gevraagd aan de rechter.

Iedere eigenaar van een perceel kan van een buurman eisen dat deze meewerkt aan het bouwen van een scheidsmuur tussen de percelen. Deze is maximaal 2 meter hoog, tenzij in plaatselijke regelgeving (een APV) een andere maximale hoogte staat vermeld. Ook kan sprake zijn van een plaatselijke gewoonte, waarbij een andere maximale hoogte gebruikelijk is. 

Grenst het perceel aan bijvoorbeeld een weg, dan geldt deze maximale hoogte niet.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Bhulai
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
  • A.C.M. van Lieshout
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam