Terug

Centraal Digitaal Beslagregister

CDB

Wat staat er in het CDB?

In het CDB wordt geregistreerd wie bij wie beslag heeft gelegd, en voor welk bedrag. In het CDB staan vanaf 1 januari 2016 alle loonbeslagen, beslagen op toeslagen, op roerende zaken, op onroerende zaken en derdenbeslag. Zo kan men ook zien, of er nog inkomen over is, om beslag op te leggen, dan wel dart de zogeheten “beslagvrije voet” is bereikt. Dat is tot en met 2015 een groot probleem, omdat mensen vaak beneden die grens terecht komen, doordat meerdere beslagen worden gelegd. Wat ook een groot probleem is, maar dan van de zijde van schuldeisers, is het maken van kosten voor het leggen van beslag, terwijl het waarschijnlijk niets gaat opleveren.

Waarop kan beslag worden gelegd?

Beslag kan worden gelegd op een bankrekening, maar ook op bijvoorbeeld inboedel. Als er beslag wordt gelegd op iemands salaris of uitkering, moet diegene natuurlijk nog wel kunnen eten, en andere eerste levensbehoeften van kunnen betalen. Daarom geldt in principe een zogeheten beslagvrije voet: dat is een benedengrens, die men moet respecteren bij het leggen van beslag. De beslagvrije voet hangt af van iemands situatie. Het maakt bijvoorbeeld verschil of men alleenstaand is, of een alleenstaande ouder is. In het laatste geval heeft men immers meer nodig om mee in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Heel globaal kan worden gesteld, dat de beslagvrije voet 90% betreft van de op die persoon van toepassing zijnde bijstandsnorm.

Wat is het doel van het CDB?

Het doel van dit register is te voorkomen dat er beslag wordt gelegd in strijd met de beslagvrije voet, doordat er teveel wordt ingehouden met meerdere beslagen. Als men beslag legt, en er blijkt al een beslag te gelden (van de eerste beslaglegger), dan kan de tweede beslaglegger zien dat er al een beslag ligt, en daar rekening mee houden. Alle loongerelateerde beslagen moeten in het register worden opgenomen. In sommige gevallen kan het verstandig zijn, om maar geen tweede beslag te leggen, omdat de ruimte voor beslag op het inkomen al volledig wordt benut door de eerste beslaglegger. Dan kan in de regel beter worden afgewacht, totdat het eerste beslag voorbij is, bijvoorbeeld omdat de schuld is afgelost waarvoor het beslag is gelegd.

Nuttig voor advocaten

Advocaten zullen door de deurwaarder worden geïnformeerd, als zij beslag willen laten leggen, maar sprake is van een situatie dat er, bij gelijkblijvende omstandigheden, binnen 3 jaar geen incasso mogelijk zal zijn. Incasso door bijvoorbeeld de fiscus wordt niet ingeschreven in het CDB, zodat voornoemde melding, of het ontbreken daarvan, niet alles zegt.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Bhulai
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE