Terug

Concurrentie

Mededingingsrecht is het rechtsgebied dat regels bevat over concurrentie.

Met concurrentie wordt bedoeld concurrentie tussen ondernemingen, maar ook tussen vrije beroepsbeoefenaars. 

In verband met het algemeen belang wordt het nodig geacht hier regels voor vast te stellen, om de economische mededinging in goede banen te leiden, in het bijzonder om oneerlijke concurrentie (zoals kartelafspraken) te voorkomen. Consumenten zouden anders te hoge prijzen betalen, omdat er een economische machtsposititie zou kunnen ontstaan. Concurrentie en marktwerking zorgen voor een eerlijk tot stand gekomen prijs.

Basis

De basis is gevormd in de Verenigde Staten, in de Sherman Antitrust Act.

Afspraken om concurrentie te beperken

Het is verboden om afspraken te maken, die concurrentie beperken. Als bedrijven bijvoorbeeld de vraagprijs van een product op elkaar afstemmen, kan daar al sprake van zijn. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • F.S. van Steenbergen
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam