Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding ofwel een non-concurrentiebeding heeft tot doel een werkgever te beschermen tegen een overstap van een werknemer naar een concurrent. De werknemer neemt dan al zijn bij de eerste werkgever opgedane kennis mee naar de concurrent, die daar dan weer zijn voordeel mee kan doen.

Voor het aangaan van een concurrentiebeding zijn er drie voorwaarden:

 • de werknemer moet meerderjarig zijn
 • het beding moet schriftelijk overeenkomen zijn
 • het dienstverband is voor onbepaalde tijd (bij dienstverbanden voor bepaalde tijd mag het sinds 1 juli 2015 enkel onder voorwaarden) 

Dit laatste doet zich reeds voor indien het concurrentiebeding in de door de werknemer ondertekende arbeidsovereenkomst is opgenomen, maar ook indien arbeidsvoorwaarden met daarin een concurrentiebeding door de werknemer voor akkoord zijn ondertekend.

Bij een concurrentiebeding gaat het erom dat het de werknemer voor een bepaalde tijd, verboden wordt te werken in een onderneming gelijk aan die van de werkgever of dezelfde werkzaakheden te verrichten, als zelfstandige of in loondienst, vaak op een bepaalde afstand van de voormalige werkplek, op straffe van een boete.

Indien een concurrentiebeding niet in verhouding staat tot het te beschermen belang van de werkgever kan de kantonrechter het beding matigen. Die matiging hangt ook met de duur van het dienstverband samen. Als dit kort was en de periode waarvoor het concurrentiebeding geldt betrekkelijk lang, ligt matiging voor de hand.

De werkgever mag de werknemer niet aan een concurrentiebeding houden indien hij voor de beëindiging van het dienstverband schadeplichtig is. Over het algemeen zijn werkgevers die zelf tot beëindiging van het dienstverband over gaan, wel bereid het concurrentiebeding vrij te geven, dan wel zal de kantonrechter dat – voor een groot deel – te doen.

Bij werknemers die zèlf vertrekken, ligt dit uiteraard anders.

Indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met daarin opgenomen een concurrentiebeding, stilzwijgend wordt voortgezet, wordt over het algemeen aangenomen dat het concurrentiebeding van kracht blijft, ondanks dat dan door de stilzwijgende verlenging niet voldaan wordt aan het schriftelijkheidsvereiste.

In een tijdelijke contract mag vanaf 1 juli 2015 geen concurrentenbeding meer worden opgenomen, tenzij het bedrijfsbelang dit bepaaldelijk vordert. In dat geval dient dat in de overeenkomst te worden gemotiveerd. Een relatiebeding is wel toegestaan.

Wijziging in 2015

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (tijdelijke contracten) mag in principe* geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Dat mag alleen nog in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

 • uitzonderingen zijn wel mogelijk. Als er een schriftelijke toelichting en voldoende onderbouwing wordt toegevoegd aan het arbeidscontract kan het concurrentiebeding nog wel worden overeengekomen in tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Er moet dan wel sprake zijn van zwaarwegende belangen aan de kant van de werkgever. De werknemer wordt immers in zijn vrijheid beperkt om voor een andere werkgever te gaan werken. Deze zwaarwegende belangen moeten er zijn op het moment van het sluiten van het contract, maar ook bij het eindigen van het contract.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • A.A.M. Olde Loohuis Jouw Advocaat.nl
  A.A.M. Olde Loohuis GH Advocaten Boxmeer
 • M. van der Steeg Jouw Advocaat.nl
  M. van der Steeg IJssel Advocaten Schalkhaar
 • E.A. Echter Jouw Advocaat.nl
  E.A. Echter Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • J.I. Vervest Jouw Advocaat.nl
  J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
 • I.M. van Kuilenburg Jouw Advocaat.nl
  I.M. van Kuilenburg Gelijk Advocaten Den Bosch
 • W.H. Benard Jouw Advocaat.nl
  W.H. Benard Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • P.C. van Diest Jouw Advocaat.nl
  P.C. van Diest Van Diest & Kunst Zuidlaren
 • R. Le Grand Jouw Advocaat.nl
  R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • F.M. Hooijmans Jouw Advocaat.nl
  F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • AJD Ros Jouw Advocaat.nl
  AJD Ros