Terug

Contactenrecht: Natuurlijke verbintenis

Wat is een natuurlijke verbintenis?

Als een natuurlijke verbintenis echter is nagekomen (doordat bijvoorbeeld per ongeluk een bankoverschrijving aan de ander heeft plaatsgevonden) dan kan deze betaling niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd. 

Natuurlijke verbintenis is geen schenking

Het verschil tussen een natuurlijke verbintenis en een schenking, is dat er wel een verplichting is bij de natuurlijke verbintenis. Bij een schenking is er geen verplichting. 

Nakomen van een natuurlijke verbintenis

Soms doet iemand een schenking, omdat hij/zij zich daartoe moreel verplicht voelt. Maar als zowel de schenker als degene die geld geschonken krijgt vinden dat deze er recht op heeft, is sprake van "het nakomen van een natuurlijke verbintenis".

Let op de fiscale gevolgen van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis

Als er sprake is van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis, dan hoeft de ontvanger geen belasting te betalen over hetgeen er ontvangen wordt. Dat moet wel in een aangifte (een aangifte schenkbelasting) aan de belasting te worden gemeld. Voorwaarde daarbij is uiteraard dat er daadwerkelijk sprake is van een natuurlijke verbintenis waaraan wordt voldaan, en dat ook de belastingdienst dat vindt. Dat levert nogal eens een discussie op met de belastingdienst. Dat leidt weer tot interessante juridische procedures.

Op de website van de Belastingdienst valt het volgende te lezen:

U krijgt de schenking vanwege een natuurlijke verbintenis

Soms doet iemand een schenking omdat hij zich hiertoe dringend moreel verplicht voelt. Wettelijk is de schenker nergens toe verplicht, dus een rechter zou de schenker niet kunnen dwingen om de schenking te doen. Maar de schenker en de ontvanger vinden allebei dat de ontvanger recht heeft op de schenking. De wet noemt dit 'het nakomen van een natuurlijke verbintenis'.

Als u een schenking krijgt vanwege het nakomen van een natuurlijke verbintenis, hoeft u daarover geen schenkbelasting te betalen, maar u moet wel aangifte doen. Denkt u dat deze regel op uw situatie van toepassing is? Geef dit dan aan in uw aangifte schenkbelasting.

Twijfelt u of er sprake is van een vrijstelling vanwege een natuurlijke verbintenis? Stuur een brief waarin u de situatie voorlegt naar:

Belastingdienst/kantoor Eindhoven
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Voorbeeld

Als samenwoners uit elkaar gaan en 1 van de partners betaalt alimentatie aan de ander, dan zien wij dat als een schenking als die partneralimentatie niet is vastgelegd in een samenlevingscontract.

Zij kunnen echter een vrijstelling voor de schenkbelasting krijgen op grond van een natuurlijke verbintenis. Daarvan is in ieder geval sprake als de hoogte van de partneralimentatie niet meer is dan de normbedragen die rechters gebruiken als zij de hoogte van alimentatie bepalen bij mensen die getrouwd waren en uit elkaar gaan. Dit worden ook wel de 'Tremanormen' genoemd.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • J.I. Vervest Fridsma & Vervest advocaten Heemskerk
  • Paul Homan
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum