Terug

Contactenrecht: Verbintenis uit overeenkomst

Verbintenis uit overeenkomst

Er zijn 2 mogelijkheden waarop overeenkomsten kunnen worden gesloten: mondeling en schriftelijk. Mondelinge afspraken zijn net zo geldig en rechtsgeldig als schriftelijke. Als er verschil van mening ontstaat over wat wel/niet is afgesproken, en de overeenkomst is enkel mondeling gesloten, kan dat bewijsproblemen opleveren. Dan is een schriftelijke weergave van de overeenkomst natuurlijk erg nuttig: daarin staat vermeld hetgeen afgesproken is. Dit schriftelijke stuk noemt men "een contract".

Wie kan overeenkomsten sluiten?

Alle meerderjarigen (ofwel: natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder) kunnen overeenkomsten sluiten, tenzij men handelingsonbekwaam of handelingsonbevoegd is. Ook rechtspersonen kunnen overeenkomsten sluiten.

Meerderjarigen kunnen sommige overeenkomsten enkel sluiten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als ook een echtgenoot (in het geval sprake is van een huwelijk) de overeenkomst aangaat, of toestemming verleent tot het aangaan van de overeenkomst.

Ook minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen bepaalde overeenkomsten sluiten. Dat zal in dit onderdeel niet verder worden besproken.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • Paul Homan
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam