Contactenrecht: Verbintenis uit overeenkomst

Verbintenis uit overeenkomst

Er zijn 2 mogelijkheden waarop overeenkomsten kunnen worden gesloten: mondeling en schriftelijk. Mondelinge afspraken zijn net zo geldig en rechtsgeldig als schriftelijke. Als er verschil van mening ontstaat over wat wel/niet is afgesproken, en de overeenkomst is enkel mondeling gesloten, kan dat bewijsproblemen opleveren. Dan is een schriftelijke weergave van de overeenkomst natuurlijk erg nuttig: daarin staat vermeld hetgeen afgesproken is. Dit schriftelijke stuk noemt men "een contract".

Wie kan overeenkomsten sluiten?

Alle meerderjarigen (ofwel: natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder) kunnen overeenkomsten sluiten, tenzij men handelingsonbekwaam of handelingsonbevoegd is. Ook rechtspersonen kunnen overeenkomsten sluiten.

Meerderjarigen kunnen sommige overeenkomsten enkel sluiten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als ook een echtgenoot (in het geval sprake is van een huwelijk) de overeenkomst aangaat, of toestemming verleent tot het aangaan van de overeenkomst.

Ook minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen bepaalde overeenkomsten sluiten. Dat zal in dit onderdeel niet verder worden besproken.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • K.A.M. Rademaker Jouw Advocaat.nl
  K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
 • R.G.T. Bleeker Jouw Advocaat.nl
  R.G.T. Bleeker Rozemond Advocaten Amsterdam
 • E. Jacobson Jouw Advocaat.nl
  E. Jacobson Lassche Advocaten Enschede
 • H. Oomen Jouw Advocaat.nl
  H. Oomen Oomen & Sweep Advocaten Haarlem
 • W.J. Boer Jouw Advocaat.nl
  W.J. Boer Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • S.H.O. Schaapherder Jouw Advocaat.nl
  S.H.O. Schaapherder Douwes + Partners Advocaten Apeldoorn
 • MJJA Ooms Jouw Advocaat.nl
  MJJA Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
 • dr. J.P.H. Zwemmer Jouw Advocaat.nl
  dr. J.P.H. Zwemmer Stibbe N.V. Amsterdam
 • T. Geerlof Jouw Advocaat.nl
  T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S. Said Jouw Advocaat.nl
  S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam