Contactenrecht: Verbintenis uit overeenkomst

Verbintenis uit overeenkomst

Er zijn 2 mogelijkheden waarop overeenkomsten kunnen worden gesloten: mondeling en schriftelijk. Mondelinge afspraken zijn net zo geldig en rechtsgeldig als schriftelijke. Als er verschil van mening ontstaat over wat wel/niet is afgesproken, en de overeenkomst is enkel mondeling gesloten, kan dat bewijsproblemen opleveren. Dan is een schriftelijke weergave van de overeenkomst natuurlijk erg nuttig: daarin staat vermeld hetgeen afgesproken is. Dit schriftelijke stuk noemt men "een contract".

Wie kan overeenkomsten sluiten?

Alle meerderjarigen (ofwel: natuurlijke personen, van 18 jaar of ouder) kunnen overeenkomsten sluiten, tenzij men handelingsonbekwaam of handelingsonbevoegd is. Ook rechtspersonen kunnen overeenkomsten sluiten.

Meerderjarigen kunnen sommige overeenkomsten enkel sluiten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als ook een echtgenoot (in het geval sprake is van een huwelijk) de overeenkomst aangaat, of toestemming verleent tot het aangaan van de overeenkomst.

Ook minderjarigen (jonger dan 18 jaar) kunnen bepaalde overeenkomsten sluiten. Dat zal in dit onderdeel niet verder worden besproken.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • M.L.M. Bindels Jouw Advocaat.nl
  M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • R. Lassche Jouw Advocaat.nl
  R. Lassche Lassche Advocaten Enschede
 • R.B. Gerretsen Jouw Advocaat.nl
  R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A. Wladimiroff Jouw Advocaat.nl
  A. Wladimiroff Wladimiroff Advocaten Den Haag
 • E.A. Echter Jouw Advocaat.nl
  E.A. Echter Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • B. Kuppens Jouw Advocaat.nl
  B. Kuppens Hofzicht Advocaten Den Haag
 • M. van der Steeg Jouw Advocaat.nl
  M. van der Steeg IJssel Advocaten Schalkhaar
 • G.I.H. Schulte Jouw Advocaat.nl
  G.I.H. Schulte Advocatenkantoor Schulte Almere
 • L.T. Lonis Jouw Advocaat.nl
  L.T. Lonis Okkerse & Schop Advocaten Lelystad
 • P. Buikes Jouw Advocaat.nl
  P. Buikes Advocatenkantoor Buikes Apeldoorn