Conversie

Men kan conversie toepassen bij de tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten. Dat kan alleen als u dat allebei wilt. Ook is het nodig dat de pensioeninstelling er mee akkoord gaat.

Conversie betreft een opsplitsing in 2 losstaande delen. Ieder heeft dan een pensioen dat bestaat uit enerzijds het eigen pensioen en anderzijds het nabestaandenpensioen.

Conversie heeft voordelen en nadelen. De tijdens het huwelijk door één van de twee opgebouwde pensioenaanspraken en het bijzonder nabestaandenpensioen worden bij conversie omgezet in een “eigen” pensioenrecht voor de ander. 

De ander kan na conversie zelf kiezen per welke datum het pensioen wordt ontvangen, doch niet eerder dan vanaf het bereiken van de 60-jarige leeftijd (1e dag van die maand) en niet later dan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De ander komt na conversie niet meer in aanmerking voor een Nabestaandenpensioenuitkering. Dat is immers al inbegrepen in het uit te keren pensioen.

In het geval men niet kiest voor conversie, dan:

 • wordt er niet verdeeld, in het geval men voor pensionering overlijdt (omdat het pensioen dan niet tot uitkering komt);
 • krijgt u het deel van uw (ex-)echtgenoot indien deze komt te overlijden na pensionering.

Wat voor u het meest gunstig is, verschilt van geval tot geval. Laat u dus goed voorlichten!

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • D. van den Broek Jouw Advocaat.nl
  D. van den Broek Advocaten in de Praktijk Utrecht
 • C.J.M. van Dam Jouw Advocaat.nl
  C.J.M. van Dam CVD Letselschadeadvocaat Tilburg
 • R. Mahovic Jouw Advocaat.nl
  R. Mahovic Tripels Advocaten Maastricht
 • D. Hensen Jouw Advocaat.nl
  D. Hensen De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • W.B.M. Vondenhoff Jouw Advocaat.nl
  W.B.M. Vondenhoff mr. W.B.M. Vondenhoff, advocaat Heerlen
 • E.T.P. Scheers Jouw Advocaat.nl
  E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Amsterdam
 • M.H. Schmidt Jouw Advocaat.nl
  M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • M. Windt Jouw Advocaat.nl
  M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • L. Koning Jouw Advocaat.nl
  L. Koning Oomen & Sweep Advocaten Haarlem
 • S. Kleerebezem Jouw Advocaat.nl
  S. Kleerebezem Okkerse & Schop Advocaten Lelystad