Terug

Conversie

Men kan conversie toepassen bij de tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioenrechten. Dat kan alleen als u dat allebei wilt. Ook is het nodig dat de pensioeninstelling er mee akkoord gaat.

Conversie betreft een opsplitsing in 2 losstaande delen. Ieder heeft dan een pensioen dat bestaat uit enerzijds het eigen pensioen en anderzijds het nabestaandenpensioen.

Conversie heeft voordelen en nadelen. De tijdens het huwelijk door één van de twee opgebouwde pensioenaanspraken en het bijzonder nabestaandenpensioen worden bij conversie omgezet in een “eigen” pensioenrecht voor de ander. 

De ander kan na conversie zelf kiezen per welke datum het pensioen wordt ontvangen, doch niet eerder dan vanaf het bereiken van de 60-jarige leeftijd (1e dag van die maand) en niet later dan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De ander komt na conversie niet meer in aanmerking voor een Nabestaandenpensioenuitkering. Dat is immers al inbegrepen in het uit te keren pensioen.

In het geval men niet kiest voor conversie, dan:

 • wordt er niet verdeeld, in het geval men voor pensionering overlijdt (omdat het pensioen dan niet tot uitkering komt);
 • krijgt u het deel van uw (ex-)echtgenoot indien deze komt te overlijden na pensionering.

Wat voor u het meest gunstig is, verschilt van geval tot geval. Laat u dus goed voorlichten!

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • R.H. Steensma MKS Advocaten Rotterdam
 • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
 • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
 • drs. M. Hoogendoorn Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • Paul Homan
 • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
 • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE