Terug

Curatele

Handelingsonbekwaam

Wanneer bewind, mentorschap of curatele?

In sommige, bijzondere, gevallen is het nodig om mensen tegen zichzelf te beschermen. Als mensen bijvoorbeeld dement worden, of verslaafd zijn, of om welke andere reden dan ook niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, is het nodig dat wordt voorkomen dat er misbuik van hen wordt gemaakt. Ook is het nodig dat wordt voorkomen dat ze verder in de problemen komen. 

Als er sprake is van bewind, mentorschap of curatele worden de belangrijke beslissingen door iemand anders genomen. Dat kan een bekende zijn, of een instantie. De kantonrechter benoemt op verzoek een bewindvoerder, mentor of curator.

Enkel financieel

Als de hulp financieel is, dan is het voldoende om een bewindvoerder aan te stellen

Enkel persoonlijk

Als de hulp persoonlijk is, dan is het voldoende om een mentor aan te stellen

Zowel persoonlijk als financieel

Dan kan een curator worden aangesteld, mits de problematiek ernstig is. Voor relatief lichte problematiek volstaat een bewindvoerder en/of mentor. Als de betrokkene bijvoorbeeld psychiatrisch patient is, zal het wellicht noodzakelijk zijn om hem/haar onder curatele te stellen. Door de curatele wordt men handelingsonbekwaam, en kan men zelf geen beslissingen meer nemen en uitvoeren. 

Vergoeding

Als iemand wordt benoemd tot (professioneel) bewindvoerder, mentor of curator, zal er een vergoeding worden vastgesteld. Als bijvoorbeeld een familielid deze taken op zich neemt, en niet professioneel werkzaam is als bewindvoerder, mentor of curator, kan er door de rechter ook een vergoeding voor diegene worden vastgesteld. De vergoedingen zijn vastgesteld in de wet.

Openbaar register

Om te voorkomen dat derden worden benadeeld door deze maatregelen, is er een openbaar register waarin bewind en curatele worden geregistreerd. Dat register is door iedereen in te zien, zodat altijd na te gaan is of men te maken heeft met een persoon die handelingsbewkaam is. 

Advies

Voor advies over een aanvraag tot curatele, bewind of mentorschap kunt u een advocaat benaderen. Op JouwAdvocaat.nl vindt u gespecialiseerde advocaten, bij u in de buurt. Ook het dichtstbijzijnde inloopspreekuur dat gaande is, vindt u op deze website. 

 

 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • P. Bollema BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam