Terug

De verzekeringsovereenkomst

Verzekeringsovereenkomst

Uit de wet blijkt dat de verzekeringsovereenkomst een kansovereenkomst is, waarbij het van een onzekere gebeurtenis afhangt of er tot uitkering  zal worden overgegaan. 

Verschil met spel en weddenschap

Het element "onzeker voorval" verschilt ten opzichte van de overeenkomst van spel en weddenschap. Dit is geregeld in artikel 7A: 1811 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Daarbij ontstaat slechts een natuurlijke, niet via de rechter afdwingbare verbintenis uit de overeenkomst. Zie daarvoor artikel 7A:1825 Burgerlijk Wetboek.

Er is nog een verschil tussen de verzekeringsovereenkomst enerzijds en spel en weddenschap anderzijds. Bij een verzekeringsovereenkomst ontstaat het belang buiten de overeenkomst zelf. Bij spel en weddenschap wordt gewed, en vormt dit belang de overeenkomst.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • S. Bhulai
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • M.J.J.A. Ooms Ooms Advocatuur Rotterdam
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M. de Geest
  • J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • Paul Homan