Terug

Deelneming aan strafbaar feit

Als je een strafbaar feit doet plegen, uitlokt of medepleegt, dan ben je aan te merken als dader van een strafbaar feit. Dan word je ook als dader bestraft. 

Doen plegen

Van doen plegen is sprake als men iemand anders een delict laat uitvoeren, waarvoor die ander zelf niet kan worden gestraft.

Uitlokking

Van uitlokking is sprake wanneer men een ander aanzet tot het plegen van een strafbaar feit waarvoor die ander, de uitgelokte, zelf kan worden gestraft. De uitlokker werkt in beginsel zelf niet mee aan de uitvoering van het delict.

Medeplegen 

Van medeplegen is sprake wanneer twee of meer personen gezamenlijk een strafbaar feit plegen. Bij medeplegen is sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Een expliciete afspraak hoeft niet te zijn gemaakt. De samenwerking is ook af te leiden uit stilzwijgende afspraken, taakverdelingen, de aanwezigheid ten tijde van het delict, meedelen in de opbrengst en het zich niet distantiëren van het delict.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • D.R. Ninck Blok Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.E. Beukers Hamer advocaten BUSSUM
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • M.R. Ploeger Engels Ploeger advocaten Schagen