Terug

Deurwaarder

Een deurwaarder is een ambtenaar, die bij Koninklijk Besluit door de Kroon wordt benoemd, ofwel door de Koning. Een deurwaarder heet officieel “Gerechtsdeurwaarder”.

kandidaat-gerechtsdeurwaarder

Voordat men deurwaarder wordt, volgt men eerst een opleiding. Met die opleiding kan men kandidaat-gerechtsdeurwaarder worden. In het laatste jaar van de opleiding wordt men “toegevoegd” aan een gerechtsdeurwaarder. Door “toegevoegd” te zijn, is de kandidaat-gerechtsdeurwaarder bevoegd om ambtshandelingen te verrichten. Als men gedurende twee jaar heeft gewerkt als toegevoegd kandidaatsgerechtsdeurwaarder kan men gerechtsdeurwaarder worden. Op grond van de wet (artikel 7 Gerechtsdeurwaarderswet) moet daarvoor een verzoek worden ingediend, en moet de toegevoegd kandidaats-deurwaarder met bewijsstukken aantonen dat deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Binnen 4 maanden wordt er op dat verzoek beslist.

KBvG

De beroepsorganisisatie van deurwaarders is de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De website is te vinden op www.kbvg.nl. Daar vindt u veel algemene informatie over deurwaarders, en over hun werkzaamheden.

Register

Alle deurwaarders die in Nederland werkzaam zijn, staan door de KBvG geregistreerd. Op de website kun je op naam zoeken naar een deurwaarder. Ook de toegevoegd kandidaat-deurwaarders staan er geregistreerd. Zo kun je altijd zien, of degene die zich in het kader van een incasso bij u meldt, een deurwaarder is.

Bijzondere taken

De deurwaarder heeft bijzondere taken, die enkel de deurwaarder heeft. In artikel 3 lid 1 van de Gerechtsdeurwaarderswet staat dat hij bevoegd is tot het verrichten van ambtshandelingen, op het grondgebied van Nederland. Enkel met behulp van een deurwaarder kan een dagvaardingsprocedure bij de rechterlijke instantie aanhangig worden gemaakt. Ook een advocaat en een incassobureau moeten een deurwaarder inschakelen om een dagvaarding te doen uitreiken (betekenen) aan een gedaagde partij.

In de wet staat (artikel 2 lid 1 Gerechtsdeurwaarderswet) :

de gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden. De gerechtsdeurwaarder is in het bijzonder belast met

a. het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen;

b. het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten;

c. ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten;

d. het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest

e. het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Ministerieplicht

Een deurwaarder heeft een zogeheten ministerieplicht. Dat betekent dat de deurwaarder verplicht is om zijn medewerking te verlenen aan een handeling waartoe alleen hij bevoegd is. Het woord “ministerie” slaat op medewerking.

Aanzeggingen

In iedere dagvaarding dient een eisende partij op grond van de wet een aantal “aanzeggingen” te doen. Kort gezegd komt het er op neer dat de eisende partij aan de gedaagde partij altijd een aantal zaken duidelijk dient te maken. Daarbij kan men denken aan informatie omtrent de vraag of de gedaagde partij wel of niet griffierecht verschuldigd is, als deze verweer voert tegen de eis.

De KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, heeft op haar website www.kbvg.nl, de verschillende modellen van aanzeggingen die deurwaarders dienen te gebruiken vermeld staan. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • W.P.A. Vos Advocatenkantoor Vos Amsterdam
  • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • drs. P. Rijnsburger BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • C.J. Bungay
  • J.M.C. Wittens VIER Advocaten Den Haag
  • S.W. van Zijll Forsyte Advocaten Rotterdam
  • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
  • K. Horstman ECHT advocatuur EPE
  • H.L. van der Aa Aelan Advocaten Utrecht