Doel van sociale zekerheid

Het stelsel van de sociale zekerheid is er op gericht om financiële bestaanszekerheid te verschaffen, aan mensen die bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt zijn geraakt. 

Men kan dan niet of in mindere mate zelf in het levensonderhoud voorzien. De sociale zekerheid kan door middel van een uitkering die bestaanszekerheid te verschaffen.

Wie beslist er over de sociale zekerheid?

Het UWV, de SVB (Sociale Verzekerings Bank), of de gemeentelijke Sociale Dienst nemen de beslissing, als iemand een uitkering aanvraagt.

Welke beslissingen worden er zoal genomen?

Een beslissing kan een toewijzing of een afwijzing inhouden van de aanvraag van een uitkering, hoogte van de uitkering of toeslag, maar ook een stopzetting / intrekking van de uitkering, of terugvordering. Ook kunnen er sancties worden getroffen, zoals het opleggen van een boete of maatregel.

Wat kan men doen, als men het niet eens is met de beslissing?

Binnen 6 weken kan men een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing. In de beslissing staat vermeld waar u een bezwaar kunt indienen, en hoe dat moet. Let goed op deze termijn van 6 weken. Deze begint in principe te lopen op de datum van de beslissing (of: op het moment van het verzenden van de beslissing, als dat op een andere datum gebeurt). 

Indien u een uitkering ontvangt, of indien u geen uitkering ontvangt maar wel een uitkering wilt krijgen, hebt u soms de hulp van een advocaat nodig. Bijvoorbeeld als u meent dat u een te lage uitkering ontvangt. Of omdat ten onrechte een uitkering wordt geweigerd. Misschien is uw uitkering wel ingetrokken, en vindt u dat niet terecht.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

  • M.J. Meijer Jouw Advocaat.nl
    M.J. Meijer Meijer & Sarin advocaten Haarlem
  • E.M. Thoenes - van der Veen Jouw Advocaat.nl
    E.M. Thoenes - van der Veen Thoenes Familierecht Advocatuur & Mediation Zwolle
  • E.M.Y. Sørensen  Jouw Advocaat.nl
    E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • S. Makhloufi Jouw Advocaat.nl
    S. Makhloufi Advocatenkantoor Makhloufi Utrecht
  • W.B.M. Vondenhoff Jouw Advocaat.nl
    W.B.M. Vondenhoff mr. W.B.M. Vondenhoff, advocaat Heerlen
  • S.M.J. Dohmen Jouw Advocaat.nl
    S.M.J. Dohmen Tripels Advocaten Maastricht
  • B.J. van Dijen Jouw Advocaat.nl
    B.J. van Dijen Okkerse & Schop Advocaten Lelystad
  • drs. H.M.G. Duijsters Jouw Advocaat.nl
    drs. H.M.G. Duijsters Tripels Advocaten Maastricht
  • M.G. Spijker Jouw Advocaat.nl
    M.G. Spijker GH Advocaten Boxmeer
  • C. van Steenderen-Koornneef Jouw Advocaat.nl
    C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam