Terug

Duurzame ontwrichting

Tegenwoordig geldt er nog maar één grond, één reden, om de rechter te kunnen vragen de echtscheiding uit te spreken. Deze grond betreft de “duurzame ontwrichting

Duurzame ontwrichting

Deze houdt in dat

 • voortzetting van de samenleving ondraaglijk is geworden
 • zonder dat uitzicht bestaat op herstel van de behoorlijke echtelijke verhoudingen. 

Uitgangspunt rechter

In een echtscheidingsprocedure wordt het uitgangspunt gehanteerd, dat als 1 van de 2 echtelieden wil scheiden, dat daar dan vast een goede reden voor is. Als een partij stelt dat het huwelijk duurzaam ontwricht is, op grond waarvan een echtscheiding aan de orde is, en dat bovendien (bij betwisting door de ander) kan onderbouwen, neemt de rechter dat in principe aan. Een enkele keer wil de rechter mee gaan in een verweer van een andere partij, als deze stelt dat een huwelijk niet duurzaam is ontwricht. Dat is echt een uitzondering. Bijvoorbeeld in: ECLI:NL:HR:2009:BG6720.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • L.M. Dressel Best Law Advocaten Best
 • D.M. van Daalen WERK advocatuur Hilversum
 • Paul Homan
 • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
 • M.H.W. Franssen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • G. Alkilic Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
 • M. de Geest