Terug

Eindigen door opzegging of ontslag

Hiervoor is toestemming nodig van het UWV WERKbedrijf, in de vorm van een ontslagvergunning.

Er zijn twee categorieën: ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen  en om ontslagaanvragen om persoonlijke redenen. 

De bedrijfseconomische redenen, zoals bedrijfssluiting of bedrijfsverhuizing, moeten aannemelijk worden gemaakt aan de hand van cijfermateriaal en prognoses. Er wordt gecontroleerd of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast en of er herplaatsingsmogelijkheden zijn.

In de toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kan het UWV de voorwaarde tot wederindiensttreding opnemen. Dat betekent dat de werkgever, indien deze binnen 26 weken na het afgeven van de ontslagvergunning iemand aan wil nemen voor het werk dat de ontslagen werknemer heeft verricht, het werk eerst aan de ontslagen werknemer moet aanbieden. Als hij dit niet doet, wordt de toestemming om de werknemer te ontslaan geacht nooit te zijn gegeven.

De persoonlijke redenen voor een ontslagaanvraag zijn disfunctioneren, ernstige gewetensbezwaren, verwijtbaar handelen of nalaten, verstoorde arbeidsrelatie, veelvuldig ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid.

In de meeste gevallen wordt onderzocht of er duidelijk gewaarschuwd is, of er geen verbetering is opgetreden en of de werknemer niet elders in het bedrijf herplaatsbaar is. Als al deze mogelijkheden zijn geprobeerd zonder resultaat, wordt toestemming gegeven tot ontslag.

Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een werknemer gedurende 2 jaar aaneengesloten (of met een onderbreking van minder dan 4 weken) arbeidsongeschikt is. Dan dient de werkgever aannemelijk te maken (meestal door middel van een verklaring van de bedrijfsarts) dat binnen 26 weken geen herstel zal optreden. Ook dient de werkgever aannemelijk te maken dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft om de werknemer binnen 26 weken, indien nodig door middel van scholing, te herplaatsen in een aangepaste of andere passende functie binnen de onderneming. 

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • M. Sakarya ECHT advocatuur EPE
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • A.C.M. van Lieshout
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • K. Benchaïb Ter Haar & Pater Advocaten Emmeloord
  • G. van der Wal Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • S. van de Griek VDG advocatuur Almelo
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best