Terug

Eindigen met wederzijds goedvinden

"Vroeger" betekende dit dat er geen recht op WW-uitkering was, doch dit is sinds enige tijd veranderd. Er zijn wel enkele criteria waaraan dit ontslag moet voldoen om geen problemen ten aanzien van de WW-uitkering te krijgen. 

De werknemer kan akkoord gaan met ontslag en een zogenaamde vaststellingsovereenkomst ondertekenen, als:

 • duidelijk wordt gesteld dat de werknemer van de ontstane situatie geen verwijt valt te maken
 • de opzegtermijn in acht wordt genomen
 • de werknemer niet ziek is.

ATTENTIE: als een dergelijke vaststellingsovereenkomst onder dwang of andere omstandigheden die misbruik van recht opleveren, wordt getekend, is het soms via de rechter terug te draaien. Dan moet die dwang wel kunnen worden aangetoond.

Het gebeurt regelmatig dat een werkgever een ontslag op staande voet aan een werknemer geeft (op onjuiste gronden) en “bereid” is dit ontslag om te zetten in een beëindiging met wederzijds goedvinden. Een ontslag op staande voet levert vrijwel altijd het verlies van WW-uitkering op.

Het resultaat is voor de werkgever dan wel dat hij een ontslag heeft bewerkstelligd waarvoor het UWV mogelijk geen vergunning had verleend of dat de kantonrechter mogelijk wel goed had gevonden op grond van een inmiddels ontstane verstoorde arbeidsrelatie, maar dan alleen tegen een door de werkgever als veroorzaker van die verstoorde arbeidsrelatie aan de werknemer te betalen vergoeding. De werkgever heeft aldus vaak zelf ook belang bij het sluiten van een dergelijke overeenkomst tot beëindiging met wederzijds goedvinden.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
 • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
 • Y.E. Verkouter Gelijk Advocaten Den Bosch
 • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
 • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
 • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
 • A. Hollman Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar