Terug

Legitieme portie

Een legitieme portie is het deel van de erfenis, waarop een kind recht heeft. Ook al is het kind onterfd door de ouder.

Bij testament

Onterven dient te geschieden bij testament. Alleen bij testament kunnen wettelijk erfgenamen, zoals kinderen, worden onterfd. Als men is onterfd, kan men een beroep doen op de legitieme portie. Maar: pas daarmee op, aangezien u wellicht recht heeft op een groter erfdeel, dan "enkel" de legitieme portie. Indien u enkel de legitieme portie opeist, dan ontvangt u wellicht minder, dan waar u recht op heeft. Laat u dus goed voorlichten. 

Legitimaris

Als u als kind onterfd bent, bent u geen erfgenaam. U bent wel legitimaris (in verband met uw legitieme portie). Een legitimaris heeft een geldvordering op de erfenis. Men heeft dan geen recht op goederen van de nalatenschap.

Passend verzorgingsniveau

In het geval men als echtgenoot van de overledene is onterfd, dan is geen sprake van een legitieme portie. Wel kan de overgebleven echtgenoot aanspraak maken op een passend verzorgingsniveau.

Opeisbaarheid

De vordering van de legitimaris op de legitieme portie is 6 maanden na het overlijden van de overledene opeisbaar. Na 5 jaar is de legitieme portie niet meer opeisbaar. 

Omvang 

De omvang van de legitieme portie van een kind is de helft van het erfdeel, dat men zou hebben ontvangen, wanneer het kind niet zou zijn onterfd. Een uitzondering daarop kan gelden, wanneer het testament, waarin het kind is onterfd, dateert van voor 2003. Vraag in dat geval een gespecialiseerde advocaat om u te adviseren. Het is in dat geval mogelijk, dat de omvang in dat geval groter is. De legitieme portie moet worden berekend, en dat gaat als volgt. Eerst wordt in kaart gebracht welke bezittingen en schulden er zijn per het moment van overlijden. Sommige van de tijdens het leven van de overledene gedane schenkingen worden daarbij opgeteld. Daarbij bestaan diverse uitzonderingen. Sommige schenkingen worden niet opgeteld, tenzij ze zijn gedaan in de 5 jaar voor het overlijden van de overledene. 

Gespecialiseerde advocaat

Bij erfrechtelijke kwesties geldt, dat dit een complex rechtsgebied betreft. Daarbij heeft u een advocaat nodig, die is gespecialiseerd in erfrecht (niet enkel in familierecht). Op JouwAdvocaat.nl vindt u in erfrecht gespecialiseerde advocaten.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • Paul Homan
  • K.G. Kapel Sørensen Advocaten Rotterdam
  • K.A.M. Rademaker Rademaker Advocatuur & Rechtshulp Lelystad
  • J.J.H. Siebelt Best Law Advocaten Best
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R.H.T. van Boxmeer Gelijk Advocaten Den Bosch
  • M. Spek Advocatenkantoor Hoefkade S-GRAVENHAGE
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen