Fiscaal recht: Bezwaar- en beroepprocedure

Bezwaar

Tegen beslissingen van de overheid kan men een bezwaarschrift indienen, als men het er niet mee eens is. Een aanslag van de Belastingdienst is ook een beslissing. Tegen aanslagen kan men aldus ook een bezwaarschrift indienen. Er gelden wel enige uitzonderingen: tegen sommige besluiten kan men geen bezwaarschrift indienen. U kunt bijvoorbeeld geen bezwaarschrift indienen tegen de wettelijk vastgestelde belastingtarieven, omdat dat algemeen verbindende voorschriften (AVV) zijn. 

Let wel: soms kan het ook redelijk eenvoudig worden opgelost, door uw aangifte te wijzigen, of gewoon door even te bellen. Sommige kwesties zijn eenvoudig te herstellen. Houd er wel rekening mee dat u nog voldoende tijd houdt om een bezwaarschrift in te dienen, binnen de termijn van 6 weken. Het is in de regel uw eigen probleem, indien u het er op laat aankomen. Dien desnoods voor de zekerheid een bezwaarschrift binnen de termijn van 6 weken in: dat kunt u altijd nog intrekken, als uw bezwaren worden weggenomen voordat uw bezwaarschrift is behandeld.

Bezwaartermijn

Als u het niet eens bent met de aanslag van de Belastingdienst, kunt u een bezwaarschrift indienen. Tegen de meeste andere besluiten van de Belastingdienst kunt u ook een bezwaarschrift indienen. De bezwaartermijn is 6 weken, na de datum van - de verzending van - het besluit. Klik hier voor meer algemene informatie over bezwaarschriften, en wat u in het bezwaarschrift dient te vermelden, en wat u mee dient te zenden.

Machtiging

Het bezwaarschrift dient u in principe zelf in. Als u dat niet zelf kunt of wilt, kunt u iemand machtigen om het bezwaarschrift voor u in te dienen. Een machtiging moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, om geldig te zijn. In de machtiging moet in ieder geval staan dat u een ander machtigt om namens u een bezwaarschrift in te dienen. Deze andere persoon moet duidelijk omschreven staan. U moet de machtiging ondertekenen. 

Geen opschortende werking

Als u een bezwaarschrift indient tegen een aanslag, dan betekent dat niet dat u pas hoeft te betalen, als er een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Ofwel: er is geen opschortende werking. U moet de aanslag betalen. Als u vervolgens gelijk krijgt, en uw bezwaren worden toegewezen, dan wordt eventueel teveel betaalde belasting aan u terugbetaald. Als u een betalingsregeling wilt treffen, of een uitstel van betaling wilt vragen, dan moet u dat schriftelijk doen. De Belastingdienst neemt op een dergelijk verzoek een beslissing. 

Beroepschrift

Als er eenmaal is beslist op uw bezwaarschrift, dan is duidelijk of u gelijk heeft gekregen of niet. Heeft u geen gelijk gekregen, dan kunt u tegen die beslissing in beroep gaan. Men gaat in beroep bij de rechtbank, door het indienen van een beroepschrift. Dat is een schriftelijk stuk. Klik hier voor meer informatie over het opstellen en indienen van een beroepschrift. Deze informatie kunt u ook vinden bij het rechtsgebied Bestuursrecht onder "beroep".

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • H.J. Visser Jouw Advocaat.nl
  H.J. Visser Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • J-F. GrĂ©goire Jouw Advocaat.nl
  J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • R.B. Gerretsen Jouw Advocaat.nl
  R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • P.N. Langstraat Jouw Advocaat.nl
  P.N. Langstraat Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • R. Lassche Jouw Advocaat.nl
  R. Lassche Lassche Advocaten Enschede
 • M. van der Steeg Jouw Advocaat.nl
  M. van der Steeg IJssel Advocaten Schalkhaar
 • R.W.E.J. Luijten Jouw Advocaat.nl
  R.W.E.J. Luijten Advocatenkantoor Luijten Valkenburg Valkenburg Lb
 • B. Broekman Jouw Advocaat.nl
  B. Broekman Weebers Vastgoed Advocaten N.V. Eindhoven
 • M.L.M. Bindels Jouw Advocaat.nl
  M.L.M. Bindels Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • S.E.G.N. Schnabel Jouw Advocaat.nl
  S.E.G.N. Schnabel Tripels Advocaten Maastricht