Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u in bepaalde gevallen juridische bijstand voor een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald. Dan wordt aan u een eigen bijdrage voor advocaatkosten opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Die eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen.

Vroeger noemde men dat ook wel “pro deo”. Tegenwoordig heeft dat gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand, of “een toevoeging”.

De hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de advocaatkosten is voor familiezaken minimaal € 340 en maximaal € 720. De eigen bijdrage in de advocaatkosten is in overige zaken minimaal € 196 en maximaal € 823. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de geldende, actuele, eigen bijdragen.

Doorverwijzing van Juridisch Loket

In het geval u van het Juridisch Loket een zogeheten “doorverwijzing” krijgt naar een advocaat voor juridische bijstand, dan krijgt u daarmee een korting van € 53 op de door u te betalen eigen bijdrage. U heeft hier dus niets aan, als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

U kunt het Juridisch Loket bellen op het landelijk nummer 0900 – 80 20. Er wordt dan een zogeheten Diagnosedocument opgesteld, en daarmee wordt men naar een advocaat verwezen. In het geval van echtscheiding bijvoorbeeld, krijgt men altijd een doorverwijzing. Voor kwesties die de kosten van een door de overheid “meebetaalde” advocaat niet waard zijn, bijvoorbeeld met een laag geldelijk belang, krijgt u geen doorverwijzing. Het Juridisch Loket toetst of de kwestie waarvoor u een advocaat wilt inschakelen toevoegingswaardig is. U heeft geen doorverwijzing nodig, als het gaat om een strafzaak, asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hoger beroep of wanneer de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek toewijst om de hardheidsclausule toe te passen.

Resultaatsbeoordeling

Een aan u verstrekte toevoeging is altijd voorwaardelijk. Pas na het eindigen van de bijstand wordt beoordeeld of u al dan niet definitief in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat wordt na de afronding van de zaak nog een keer berekend. Dat wordt de resultaatsbeoordeling genoemd. In het onderdeel “heeft mijn zaak financieel resultaat opgeleverd?” op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de regeling hieromtrent.

Hoe werkt de resultaatsbeoordeling?

Indien u uit bijvoorbeeld de echtscheidingsprocedure vermogen ontvangt, bijvoorbeeld uit de verkoop van de echtelijke woning, en als dat resultaat een bepaalde grens overschrijdt, dan wordt de toevoeging achteraf ingetrokken. Met terugwerkende kracht heeft u dan geen toevoeging meer, en moet u achteraf de advocaat op basis van het uurtarief betalen. Dan heeft u dus ineens – en met terugwerkende kracht – geen gefinancierde rechtsbijstand meer. Dat betekent dat u uw advocaat op basis van het uurtarief (het honorarium moet betalen). Op die rekening komt dan wel een door u reeds betaalde eigen bijdrage in mindering. 

 

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand, kijkt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, die de Wet op de Gefinancierde Rechtsbijstand uitvoert, te weten www.rvr.org.  Ook kunt u de Raad voor Rechtsbijstand bellen met een vraag. 

Bezwaar indienen

Bezwaar tegen een beslissing

Bezwaar tegen een beslissing binnen 6 weken

In het geval de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing neemt over uw aanvraag (ofwel: de aanvraag toewijst of afwijst) of de eigen bijdrage naar uw mening te hoog vaststelt, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Let er wel op dat daarvoor een termijn van 6 weken geldt, en dat die termijn in principe begint te lopen per datum van de beslissing.

Wat is een bezwaarschrift?

Wat is een bezwaarschrift?

Dat is een brief, waarin u schrijft dat u het er niet mee eens bent. Ook schrijft u waarom u het er niet mee eens bent.

Zend een kopie van de beslissing mee, en vermeld altijd:

 • het nummer van de beslissing, dat lijkt op 4AB1234
 • uw naam
 • uw adres
 • uw geboortedatum
 • uw BSNnummer (burgerservicenummer)
 • uw telefoonnummer

Waar dient u een bezwaarschrift in?

Waar dient u een bezwaarschrift in?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand moet worden ingediend bij:

Raad voor Rechtsbijstand

t.a.v. de Commissie voor Bezwaar

Postbus 70503

5201 CD  ’s-Hertogenbosch

Bel wel eerst even op, of u misschien helemaal geen kans heeft op succes met uw bezwaar, bijvoorbeeld omdat aan u al de laagste eigen bijdrage is opgelegd (lager kan in de regel niet). Het nummer staat in de brief.

Peiljaarverlegging

U kunt bij de Raad voor Rechtsbijstand een peiljaarverlegging aanvragen, in het geval de beslissing in uw geval beter kan worden gebaseerd op een ander jaar dan het peiljaar. Het peiljaar (het uitgangspunt) voor de beslissing op de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand is in principe 2 jaar terug. Dat heeft een goede reden. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt namelijk bij de Belastingdienst uw verzamelinkomen (is het inkomen uit Box 1, 2 & 3 tezamen) op, en dat verzamelinkomen is over dit jaar nog niet bekend bij de Belastingdienst, en over vorig jaar waarschijnlijk ook niet. Indien de Raad voor Rechtsbijstand  het verzamelinkomen van 2 jaar geleden als uitgangspunt neemt, dan is in het grootste deel van de gevallen het verzamelinkomen al vastgesteld, en kan het als uitgangspunt worden gehanteerd. Dan hoeft u niet allerlei formulieren in te vullen en op te sturen. Voor de meeste burgers is dat ook het meest gunstig, omdat inkomen meestal stijgt in de loop der jaren ten gevolge van de jaarlijkse indexering van salarissen. Bovendien heeft deze regeling het grote voordeel dat u kunt “shoppen”, en in de afgelopen 2 kalenderjaren het jaar kunt kiezen waarin uw verzamelinkomen het laagst is. Dat leidt tot een zo groot mogelijke kans op een toevoeging, en een zo laag mogelijke eigen bijdrage.

In het geval uw inkomen minimaal 15% is gedaald, dan kunt u een beroep doen op peiljaarverlegging. Dan wordt in plaats van een jaar in de afgelopen twee kalenderjaren uitgegaan van een jaar waarin u minder verdiende, en komt u wellicht alsnog of met een lagere eigen bijdrage in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

U vraagt peiljaarverlegging aan door een formulier te downloaden van de website van de Raad voor Rechtsbijstand, te weten www.rvr.org. Dat formulier heet Formulier peiljaarverlegging 2015, bij peiljaar 2013. Naderhand vindt er een hercontrole plaats van inkomen en vermogen. Dat kan verschillende uitkomsten hebben.

Bijzondere bijstand

Bij uw gemeentelijke sociale dienst kunt u soms een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor de betaling van de declaraties van uw advocaat, als u een laag inkomen heeft. Het is niet zo dat u alleen bijzondere bijstand kunt krijgen, als u in de bijstand zit. Indien uw inkomen echter flink boven de bijstandsnorm ligt, komt u zeker niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Deze regeling komt er op neer dat u wellicht de aan u opgelegde eigen bijdrage niet hoeft te betalen, en dat de declaratie van de advocaat van de eigen bijdrage op uw verzoek door de gemeente aan de advocaat wordt betaald. Datzelfde kan gelden voor de door de advocaat aan u gezonden declaratie betreffende griffierecht. Het komt zelfs voor dat een procedure u helemaal niets kost: geen eigen bijdrage en geen griffierecht. Vraag dus na bij de gemeentelijke sociale dienst, of deze uw kosten vergoeden van eigen bijdrage en griffierecht in een juridische procedure. Dat heeft enkel zin indien u een relatief laag inkomen en vermogen heeft. Bovendien betekent dit niet dat u niet voor de proceskosten veroordeeld kunt worden als u verliest. Voor betaling van het honorarium van de advocaat kunt u nooit beroep doen op bijzondere bijstand.

Gerelateerde artikelen

25 NOV

Dringende oproep tot handhaven verhinderdata strafpiket

JouwAdvocaat

Veel advocaten staken in de eerste 2 weken van januari 2020. Dit is het bericht dat tot de advocaten wordt gericht, om duidelijk te maken dat het voor het voortbestaan van de sociale advocatuur noodzakelijk is om een spreekwoordelijke stok achter de deur te hebben. Het voortbestaan van de sociale advocatuur is niet alleen voor advocaten belangrijk, maar ook, en vooral, voor de 40% van de Nederlandse bevolking die daar een beroep op moet doen.

25 NOV

Advocaten staken!

JouwAdvocaat

Veel advocaten staken in de eerste twee weken van januari 2020!

C.P.M. Engels

Engels advocatenkantoor

Heerhugowaard
20 NOV

Ouderlijk gezag

Personen- en familierecht

As men getrouwd is, en er worden kinderen geboren, dan heeft men automatisch samen het ouderlijk gezag over die kinderen. Die zijn dan "uit het huwelijk' geboren.

C.P.M. Engels

Engels advocatenkantoor

Heerhugowaard
18 NOV

De voorwaarden voor een geslaagd co-ouderschap

Personen- en familierecht

In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt is co-ouderschap niet expliciet in de wet geregeld.

A. Hollman

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
15 NOV

Rijbewijs ingenomen?

Strafrecht

Als een rijbewijs is ingenomen, dan kan men een klaagschrift indienen tot teruggave van het rijbewijs. Mr. Buikes van Buikes advocatenkantoor schreef er dit artikel over.

P. Buikes

Advocatenkantoor Buikes

Apeldoorn
14 NOV

Jouw advocaat zoeken

JouwAdvocaat

Hoe vind je een advocaat, voor jouw juridische probleem?

12 NOV

Relatie op het werk? Mag dat?

Arbeidsrecht

Op veel werkplekken komt het wel eens voor dat twee collega’s verliefd op elkaar worden. Door werkgevers wordt het vaak als een probleem gezien als er relaties tussen collega’s opbloeien. Gevreesd wordt zoal voor de productiviteit en voor de problemen die kunnen ontstaan als de liefde uiteindelijk overgaat en exen met elkaar moeten samenwerken. De vraag rijst nu echter of de werkgever een arbeidsovereenkomst met beide betrokken werknemers of een van hen, rechtsgeldig kan beëindigen.

R.M.M. Menting

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
11 NOV

Het jaarlijkse indexeringspercentage voor alimentatie (2020) is weer vastgesteld!

Personen- en familierecht

Alimentatie wordt in principe ieder jaar "automatisch"geïndexeerd. Dat staat in de wet, en het geldt, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Het geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

C.P.M. Engels

Engels advocatenkantoor

Heerhugowaard
10 NOV

Overledene heeft geen testament. En nu?

Erfrecht

Wanneer een overledene een testament heeft laten maken, dan staat hierin wie er als erfgenamen worden aangemerkt. Ook staat in een testament soms wat de erfgenamen precies erven. Er zijn echter veel mensen die géén testament hebben. Wie erft er dan en hoe gaat dit in zijn werk?

S. Smeets

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • J.M. Jonkergouw Jouw Advocaat.nl
  J.M. Jonkergouw Advocatenkantoor mr. J.M. Jonkergouw Vught
 • A. Schmidt Jouw Advocaat.nl
  A. Schmidt LINQ Advocaten Roermond
 • Jouw Advocaat.nl
 • S. Smeets Jouw Advocaat.nl
  S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
 • Glenn Haulussy Jouw Advocaat.nl
  Glenn Haulussy Haulussy The Law Company Rotterdam
 • C.J.M. van Dam Jouw Advocaat.nl
  C.J.M. van Dam CVD Letselschadeadvocaat Tilburg
 • B. Vermue Jouw Advocaat.nl
  B. Vermue De Voort Advocaten|Mediators Tilburg
 • C. van Steenderen-Koornneef Jouw Advocaat.nl
  C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • G.J.J.A. van Zeijl Jouw Advocaat.nl
  G.J.J.A. van Zeijl Tripels Advocaten Maastricht
 • L.E.Q. Smits van Oyen Jouw Advocaat.nl
  L.E.Q. Smits van Oyen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam