Gefinancierde Rechtsbijstand

Als uw inkomen en uw vermogen te laag zijn om een advocaat te kunnen betalen, kunt u in bepaalde gevallen juridische bijstand voor een advocaat krijgen die door de overheid wordt betaald. Dan wordt aan u een eigen bijdrage voor advocaatkosten opgelegd door de Raad voor Rechtsbijstand. Die eigen bijdrage moet u aan uw advocaat betalen.

Vroeger noemde men dat ook wel “pro deo”. Tegenwoordig heeft dat gefinancierde of gesubsidieerde rechtsbijstand, of “een toevoeging”.

De hoogte van de door u te betalen eigen bijdrage

De eigen bijdrage in de advocaatkosten is voor familiezaken minimaal € 340 en maximaal € 720. De eigen bijdrage in de advocaatkosten is in overige zaken minimaal € 196 en maximaal € 823. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de geldende, actuele, eigen bijdragen.

Doorverwijzing van Juridisch Loket

In het geval u van het Juridisch Loket een zogeheten “doorverwijzing” krijgt naar een advocaat voor juridische bijstand, dan krijgt u daarmee een korting van € 53 op de door u te betalen eigen bijdrage. U heeft hier dus niets aan, als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.

U kunt het Juridisch Loket bellen op het landelijk nummer 0900 – 80 20. Er wordt dan een zogeheten Diagnosedocument opgesteld, en daarmee wordt men naar een advocaat verwezen. In het geval van echtscheiding bijvoorbeeld, krijgt men altijd een doorverwijzing. Voor kwesties die de kosten van een door de overheid “meebetaalde” advocaat niet waard zijn, bijvoorbeeld met een laag geldelijk belang, krijgt u geen doorverwijzing. Het Juridisch Loket toetst of de kwestie waarvoor u een advocaat wilt inschakelen toevoegingswaardig is. U heeft geen doorverwijzing nodig, als het gaat om een strafzaak, asielzaak, een bestuurlijke sanctie, een zaak in hoger beroep of wanneer de Raad voor Rechtsbijstand een verzoek toewijst om de hardheidsclausule toe te passen.

Resultaatsbeoordeling

Een aan u verstrekte toevoeging is altijd voorwaardelijk. Pas na het eindigen van de bijstand wordt beoordeeld of u al dan niet definitief in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. Dat wordt na de afronding van de zaak nog een keer berekend. Dat wordt de resultaatsbeoordeling genoemd. In het onderdeel “heeft mijn zaak financieel resultaat opgeleverd?” op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u de regeling hieromtrent.

Hoe werkt de resultaatsbeoordeling?

Indien u uit bijvoorbeeld de echtscheidingsprocedure vermogen ontvangt, bijvoorbeeld uit de verkoop van de echtelijke woning, en als dat resultaat een bepaalde grens overschrijdt, dan wordt de toevoeging achteraf ingetrokken. Met terugwerkende kracht heeft u dan geen toevoeging meer, en moet u achteraf de advocaat op basis van het uurtarief betalen. Dan heeft u dus ineens – en met terugwerkende kracht – geen gefinancierde rechtsbijstand meer. Dat betekent dat u uw advocaat op basis van het uurtarief (het honorarium moet betalen). Op die rekening komt dan wel een door u reeds betaalde eigen bijdrage in mindering. 

 

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand

Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand, kijkt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, die de Wet op de Gefinancierde Rechtsbijstand uitvoert, te weten www.rvr.org.  Ook kunt u de Raad voor Rechtsbijstand bellen met een vraag. 

Bezwaar indienen

Bezwaar tegen een beslissing

Bezwaar tegen een beslissing binnen 6 weken

In het geval de Raad voor Rechtsbijstand een beslissing neemt over uw aanvraag (ofwel: de aanvraag toewijst of afwijst) of de eigen bijdrage naar uw mening te hoog vaststelt, dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Let er wel op dat daarvoor een termijn van 6 weken geldt, en dat die termijn in principe begint te lopen per datum van de beslissing.

Wat is een bezwaarschrift?

Wat is een bezwaarschrift?

Dat is een brief, waarin u schrijft dat u het er niet mee eens bent. Ook schrijft u waarom u het er niet mee eens bent.

Zend een kopie van de beslissing mee, en vermeld altijd:

 • het nummer van de beslissing, dat lijkt op 4AB1234
 • uw naam
 • uw adres
 • uw geboortedatum
 • uw BSNnummer (burgerservicenummer)
 • uw telefoonnummer

Waar dient u een bezwaarschrift in?

Waar dient u een bezwaarschrift in?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand moet worden ingediend bij:

Raad voor Rechtsbijstand

t.a.v. de Commissie voor Bezwaar

Postbus 70503

5201 CD  ’s-Hertogenbosch

Bel wel eerst even op, of u misschien helemaal geen kans heeft op succes met uw bezwaar, bijvoorbeeld omdat aan u al de laagste eigen bijdrage is opgelegd (lager kan in de regel niet). Het nummer staat in de brief.

Peiljaarverlegging

U kunt bij de Raad voor Rechtsbijstand een peiljaarverlegging aanvragen, in het geval de beslissing in uw geval beter kan worden gebaseerd op een ander jaar dan het peiljaar. Het peiljaar (het uitgangspunt) voor de beslissing op de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand is in principe 2 jaar terug. Dat heeft een goede reden. De Raad voor Rechtsbijstand vraagt namelijk bij de Belastingdienst uw verzamelinkomen (is het inkomen uit Box 1, 2 & 3 tezamen) op, en dat verzamelinkomen is over dit jaar nog niet bekend bij de Belastingdienst, en over vorig jaar waarschijnlijk ook niet. Indien de Raad voor Rechtsbijstand  het verzamelinkomen van 2 jaar geleden als uitgangspunt neemt, dan is in het grootste deel van de gevallen het verzamelinkomen al vastgesteld, en kan het als uitgangspunt worden gehanteerd. Dan hoeft u niet allerlei formulieren in te vullen en op te sturen. Voor de meeste burgers is dat ook het meest gunstig, omdat inkomen meestal stijgt in de loop der jaren ten gevolge van de jaarlijkse indexering van salarissen. Bovendien heeft deze regeling het grote voordeel dat u kunt “shoppen”, en in de afgelopen 2 kalenderjaren het jaar kunt kiezen waarin uw verzamelinkomen het laagst is. Dat leidt tot een zo groot mogelijke kans op een toevoeging, en een zo laag mogelijke eigen bijdrage.

In het geval uw inkomen minimaal 15% is gedaald, dan kunt u een beroep doen op peiljaarverlegging. Dan wordt in plaats van een jaar in de afgelopen twee kalenderjaren uitgegaan van een jaar waarin u minder verdiende, en komt u wellicht alsnog of met een lagere eigen bijdrage in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

U vraagt peiljaarverlegging aan door een formulier te downloaden van de website van de Raad voor Rechtsbijstand, te weten www.rvr.org. Dat formulier heet Formulier peiljaarverlegging 2015, bij peiljaar 2013. Naderhand vindt er een hercontrole plaats van inkomen en vermogen. Dat kan verschillende uitkomsten hebben.

Bijzondere bijstand

Bij uw gemeentelijke sociale dienst kunt u soms een beroep doen op zogeheten “bijzondere bijstand” voor de betaling van de declaraties van uw advocaat, als u een laag inkomen heeft. Het is niet zo dat u alleen bijzondere bijstand kunt krijgen, als u in de bijstand zit. Indien uw inkomen echter flink boven de bijstandsnorm ligt, komt u zeker niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Deze regeling komt er op neer dat u wellicht de aan u opgelegde eigen bijdrage niet hoeft te betalen, en dat de declaratie van de advocaat van de eigen bijdrage op uw verzoek door de gemeente aan de advocaat wordt betaald. Datzelfde kan gelden voor de door de advocaat aan u gezonden declaratie betreffende griffierecht. Het komt zelfs voor dat een procedure u helemaal niets kost: geen eigen bijdrage en geen griffierecht. Vraag dus na bij de gemeentelijke sociale dienst, of deze uw kosten vergoeden van eigen bijdrage en griffierecht in een juridische procedure. Dat heeft enkel zin indien u een relatief laag inkomen en vermogen heeft. Bovendien betekent dit niet dat u niet voor de proceskosten veroordeeld kunt worden als u verliest. Voor betaling van het honorarium van de advocaat kunt u nooit beroep doen op bijzondere bijstand.

Gerelateerde artikelen

18 FEB

Hoe lang duurt scheiden?

Personen- en familierecht

De echtscheiding zelf kan altijd snel worden uitgesproken ook al zijn jullie het niet eens over alles. Het aannemen van ‘duurzame ontwrichting’ van het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt snel aangenomen en is voldoende voor de scheiding zelf.

J.M. Ringerwöle - de Jong

Ringerwöle Advocatuur

Zwolle
1 DEC

DNA-afname door het OM na veroordeling: mag dat?

Strafrecht

Je bent veroordeeld voor een strafbaar feit, enkele weken later ontvang je een brief van de officier van justitie met daarin een oproep om je DNA af te staan. Een niet ongebruikelijke gang van zaken in Nederland, wellicht tot nu. De procureur-generaal van de Hoge Raad heeft namelijk op 13 november 2018 een rapport gedupliceerd over de uitvoering van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door het Openbaar Ministerie.

P.A. van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
29 OCT

Veel gehoord: mijn ex is een narcist.

Personen- en familierecht

Wat kunnen advocaten en mediators daarmee? Met enige regelmaat horen onze advocaten en mediators van cliënten dat de (aankomende) ex een ‘narcist’ is. Vaak zijn het de vrouwen die hun ex de stempel ‘narcist’ geven en veelal mannen geven hun ex de stempel ‘borderline’. Interessant was dan ook de uitnodiging die onze advocaat en mediator mr. Sien Smeets ontving, voor een cursus genaamd ‘de narcistische cliënt’. Blijkbaar is er een stijgende behoefte onder advocaten en mediators voor meer informatie over cliënten of wederpartijen met narcistische trekken.

A. Hollman

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
24 SEP

Co-ouderschap: een gelijke verdeling van de zorg, opvoeding en tijd voor de kinderen?

Personen- en familierecht

‘Als we voor co-ouderschap kiezen, dan moeten de kinderen evenveel tijd doorbrengen bij de vader als bij de moeder.’ Dit is een veelgehoorde stelling. Maar deze klopt niet!

P.A. van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
14 SEP

DE DAG VAN DE SCHEIDING

Personen- en familierecht

Vandaag is het 14 september 2018: Dé Dag van de Scheiding.

S. Smeets

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
13 SEP

Goedkoop en goed scheiden: wat zijn de mogelijkheden?

Personen- en familierecht

Tegenwoordig worden tal van mogelijkheden aangeboden waarop een (echt)scheiding geregeld kan worden. Zo kunt u beiden een eigen advocaat inschakelen of kunt u zich gezamenlijk tot een mediator wenden. Tegenwoordig is het zelfs mogelijk om de (echt)scheiding online te regelen. Online staan talloze aanbiedingen om de (echt)scheiding zo goedkoop mogelijk te regelen. Maar wat is nu voor u de goedkoopste en tevens de meest passende manier om te scheiden? Hieronder vindt u een kort overzicht.

P.A. van Enckevort

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
16 AUG

Marokkaanse echtscheiding en advocaat

Personen- en familierecht

Advocatenkantoor Schmidt ontvangt veel mensen van Marokkaanse afkomst met het verzoek namens hen de echtscheiding in behandeling te nemen. In dit artikel leest u meer over de voorwaarden, procedure en kosten van een Marokkaanse scheiding met hulp van een advocaat.

M.H. Schmidt

Advocatenkantoor Schmidt

Amsterdam
6 AUG

(Echt)scheiding: wanneer mag een kind kiezen?

Personen- en familierecht

“Als mijn kind 12 jaar is, mag hij zelf kiezen waar hij/zij wil wonen”. Dit is een veel gehoorde uitspraak van ouders die een conflict met elkaar hebben over de omgangsregeling of de hoofdverblijfplaats van hun minderjarige kinderen. Het is echter een groot misverstand dat kinderen vanaf hun 12e verjaardag zelf keuzes mogen maken.

A. Hollman

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo
13 JUL

Wat zijn mijn rechten?

Arbeidsrecht

Tijdelijke verhoging arbeidsomvang vast contract

R.M.M. Menting

Het Wetshuys Advocaten en Mediators

Venlo

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • H. Oomen Jouw Advocaat.nl
  H. Oomen Oomen & Sweep Advocaten Haarlem
 • C. Claessens Jouw Advocaat.nl
  C. Claessens Ludwig Alexander Advocatuur Zeist
 • G.I.H. Schulte Jouw Advocaat.nl
  G.I.H. Schulte Advocatenkantoor Schulte Almere
 • M. Falkena Jouw Advocaat.nl
  M. Falkena Okkerse & Schop Advocaten Almere
 • T.S. Jansen Jouw Advocaat.nl
  T.S. Jansen Lexence N.V. Amsterdam
 • N. de Bruijn Jouw Advocaat.nl
  N. de Bruijn Novum Advocatenkantoor Eindhoven
 • drs. D.H. Sterke Jouw Advocaat.nl
  drs. D.H. Sterke Sterke Advocaten Rotterdam
 • C.E.J.E. Kouijzer Jouw Advocaat.nl
  C.E.J.E. Kouijzer Kalle Advocatuur Middelburg
 • R. Smink Jouw Advocaat.nl
  R. Smink Lassche Advocaten Enschede
 • P.N. Langstraat Jouw Advocaat.nl
  P.N. Langstraat Moree Gelderblom advocaten Rotterdam