Terug

Gerechtelijk traject

Als er in de minnelijke fase niet – volledig – wordt betaald, dan kan een schuld worden geïncasseerd door bijvoorbeeld een deurwaarder, of door middel van het starten van een juridische procedure. 

Door middel van het uitbrengen van een dagvaarding, neemt een juridische procedure een aanvang. Dagvaardingen kunnen in Nederland enkel door een deurwaarder worden uitgebracht. 

Gang van zaken

De deurwaarder reikt u een dagvaarding uit. Dat kan in persoon (aan u persoonlijk, of aan een huisgenoot, aan de deur) of door het achterlaten van een dagvaarding in uw brievenbus (als u niet thuis bent, of u niet open doet). Als het gaat om de dagvaarding van een bedrijf, dan wordt de dagvaarding op het vestigingsadres uitgereikt. Dat geschiedt dan door afgifte aan een aldaar aanwezige persoon, bijvoorbeeld een medewerker, of door achterlating in de brievenbus.

Formaliteiten

In de dagvaarding staan heel veel formaliteiten vermeld. Zo staat er in vermeld of u zonder advocaat verweer kunt voeren, of dat dat enkel door middel van een advocaat kan. Ook staat er in vermeld wat voor soort procedure het betreft. Bijvoorbeeld: een kort geding. Er staat ook in vermeld bij welke rechter de procedure loopt: bij een rechtbank bijvoorbeeld, en wat de locatie en het adres daarvan is. Ook staat er in of u voor het voeren van verweer griffierechten verschuldigd bent aan de gerechtelijke instantie.

Inhoud van de dagvaarding (het lichaam)

In de dagvaarding staan, na de aanzeggingen en na alle formaliteiten, de redenen en de argumenten van de eisende partij. Wat er aan de hand is, en waarom er een probleem is waar u samen niet uit komt, staat er in vermeld. Soms is het taalgebruik erg “juridisch” en moeilijk leesbaar voor iemand die niet juridisch geschoold is. Het scheelt zelfs per advocaat: de ene advocaat schrijft in beter leesbaar Nederlands dan de andere advocaat. Ook is het mogelijk dat de dagvaarding niet is opgesteld door een advocaat, maar door een deurwaarder. Bij de kantonrechter/sector kanton van de rechtbank kan men immers zonder advocaat procederen, wat dan ook veel gebeurt.  Soms is er dan minder “advocatentaal” te lezen in de dagvaarding. Altijd geldt, dat de teksten voor iemand die niet deskundig is, moeilijk te lezen en te begrijpen zijn. De gevolgen van hetgeen in de stukken staat, zijn voor iemand die niet deskundig is, ook moeilijk in te schatten. Laat u dan ook altijd adviseren door een deskundige! Op Jouw advocaat vindt u eenvoudig in uw regio gespecialiseerde advocaten, die u kunnen helpen.

Misschien heeft u wel een sterke zaak. Of: een kansloze zaak. Het is goed, om te weten waar u aan toe bent. Dan weet u ook of het zin heeft om u te verweren tegen de eis, of dat u maar beter snel alsnog een regeling moet treffen met de andere partij. Bedenk: gelijk hebben staat niet gelijk aan gelijk krijgen.

Als er niet alsnog een regeling wordt getroffen, dan komt de zaak voor bij de rechter. In veel procedures heeft de gedaagde partij (de partij die de dagvaarding heeft ontvangen) een verweer ingediend. Dat heet in veel procedures een “conclusie van antwoord”. Daarin kan de gedaagde partij, als deze ook nog wat te eisen heeft van de andere, eisende, partij, een zogeheten eis in reconventie instellen. Daarop kan de eisende partij weer schriftelijk reageren. In sommige procedures komt er vervolgens een tweede schriftelijke ronde. In de regel komt er, na het schriftelijke deel, een mondeling deel: een zitting. Daarin kunnen beide partijen hun standpunten toelichten. Dat mag altijd met een advocaat, en soms is dat zelfs verplicht. Na de zitting wordt er in de regel na een bepaald aantal weken een uitspraak gedaan. Dat gebeurt schriftelijk, en daarvoor hoeft u niet nog eens naar de rechtbank. Deze wordt door de rechter per post aan de partijen toegezonden. Als er bijstand is van een advocaat, wordt de uitspraak altijd aan de advocaat gezonden. De gang van zaken verschilt per procedure en per procesinstantie, en het voorgaande geeft enkel de meest voorkomende civiele procedure weer, in de basisvorm. Iedere procedure is nu eenmaal anders.  

Proceskostenveroordeling

De rechter kan de minst in het ongelijk gestelde partij, als de eisende partij dat tenminste vraagt, in de proceskosten te veroordelen. Dat zijn nooit alle kosten, die men gemaakt heeft voor de procedure. De proceskostenveroordeling wordt vastgesteld aan de hand van een vast schema. Klik hier voor dat schema op www.rechtspraak.nl.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • S. Said Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • S.H.J. Buitenkamp ECHT advocatuur EPE
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • C. van Steenderen-Koornneef Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam