Gezag na overlijden

Verzoek tot aantekening in gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden van een ouder, over een minderjarig kind

Als u minderjarige kinderen heeft, is het volgende van belang. Heel eenvoudig kan men op internet een formulier downloaden, waarin u kunt vastleggen wat uw wensen zijn in het geval van uw overlijden, met betrekking tot het gezag over uw minderjarige kind.

Doorlink: https://loket.rechtspraak.nl/burgers/familiezaken

Mocht uw kind te zijner tijd, ten tijde van uw overlijden, meerderjarig zijn (18 jaar of ouder) dan heeft deze aantekening geen effect. Gezag wordt immers uitgeoefend over kinderen totdat zij 18 jaar oud zijn.

In dat formulier kunt u vastleggen, wat u wilt dat er gebeurt in het geval van uw overlijden, als uw kinderen op dat moment nog geen 18 jaar oud zijn.

U hoeft daarvoor tegenwoordig dus niet meer per se naar de notaris. Het is natuurlijk nog steeds mogelijk om bij de notaris een en ander bij testament vast te laten leggen, en u door een notaris te laten adviseren.

Indien u komt te overlijden, en u heeft één of meer minderjarig(e) kind(eren), en er is nog een andere ouder met ouderlijk gezag, dan is het in de regel zo, dat het minderjarige kind bij die andere ouder blijft wonen. Zeker als u met uw partner samen kinderen heeft, en u oefent samen het ouderlijk gezag uit, dan is het bijna vanzelfsprekend dat de kinderen na uw overlijden bij uw partner blijven wonen, en dat deze het ouderlijk gezag blijft uitoefenen.

Ook als ouders gescheiden zijn, en apart wonen, dan is het zo dat als één van de ouders overlijdt, de kinderen automatisch bij de andere ouder zullen blijven. De andere ouder zal vervolgens alleen het ouderlijk gezag uitoefenen. Dat is ook zo, als de ouder die is overleden, de ouder is bij wie de kinderen woonden. De wet heeft dat ook als uitgangspunt.

Soms is dat echter niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld als de kinderen woonden bij de ene ouder, en de andere ouder al jaren niet zagen.

Ook ontstaan er soms discussies, zeker in het geval de ouder die overleden is, alleen het gezag over de kinderen uitoefende. Nabestaanden van de overledene vinden het wellicht niet goed voor de kinderen, om bij de andere ouder te gaan wonen, of er ontstaat discussie over de vraag wie de voogdij op zich zou moeten nemen.

Als de betrokkenen er niet uitkomen, wat in het belang is van minderjarige kinderen, raakt de Raad voor de Kinderbescherming er bij betrokken.

De Raad voor de Kinderbescherming kan in zo’n geval onderzoek doen, naar wat het beste is voor een kind. De rechter neemt vervolgens, in de regel op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, een beslissing.  Er wordt dan besloten of een kind bij een andere ouder zal verblijven, of dat iemand anders als voogd het gezag zal uitoefenen.

Verzoek tot aantekening in het gezagsregister van een gezagsvoorziening na overlijden over een minderjarig kind (pdf, 647 kB)

  • P.A. van Enckevort Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • R.N. van der Ham Advocaten in de Praktijk Utrecht
  • J.M. Ringerwöle - de Jong Ringerwöle Advocatuur Zwolle
  • F.W. Henstra Aelan Advocaten Utrecht
  • S. Bhulai De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam
  • Paul Homan
  • P.J.Ph. Dietz de Loos De Loos & Schrijver Advocaten Wassenaar
  • E.T.P. Scheers Scheers Advocatuur Den Haag
  • O.C. Bondam Bondam Advocatenpraktijk Voorschoten