Terug

Maximum incassokosten

De incassokosten zijn tegenwoordig (sinds 1 juli 2012) aan een maximum gebonden, en worden berekend volgens een staffel.

Let wel: er zijn maximumbedragen vastgelegd in de wet, geen minimumbedragen. Een schuldeiser mag ten voordele van de schuldenaar afwijken van deze regels. Een afwijkend beding in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar, en kan door de rechter ook ambtshalve (uit zichzelf) opzij gezet worden.

Sinds de inwerkingtreding van deze wet wordt de vergoeding van incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag aan incassokosten is € 40. Het maximumbedrag is € 6.775.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • J. 't Hart 't Hart Advocatuur & Mediation Haarlem
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • C.J. Bungay
  • E.M.Y. Sørensen Sørensen Advocaten Rotterdam
  • J.L. Souman ECHT advocatuur EPE
  • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
  • B.W.M. Toemen Gelijk Advocaten Den Bosch
  • D.I.N. Levinson - Arps LA-Law.NL Middelburg
  • M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam