Maximum incassokosten

De incassokosten zijn tegenwoordig (sinds 1 juli 2012) aan een maximum gebonden, en worden berekend volgens een staffel.

Let wel: er zijn maximumbedragen vastgelegd in de wet, geen minimumbedragen. Een schuldeiser mag ten voordele van de schuldenaar afwijken van deze regels. Een afwijkend beding in het nadeel van de schuldenaar is vernietigbaar, en kan door de rechter ook ambtshalve (uit zichzelf) opzij gezet worden.

Sinds de inwerkingtreding van deze wet wordt de vergoeding van incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag aan incassokosten is € 40. Het maximumbedrag is € 6.775.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • F.M. Hooijmans Jouw Advocaat.nl
  F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • R.B. Gerretsen Jouw Advocaat.nl
  R.B. Gerretsen Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • R. Le Grand Jouw Advocaat.nl
  R. Le Grand Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • F.E. van Nisselrooij Jouw Advocaat.nl
  F.E. van Nisselrooij Bolwerk Advocaten Zutphen
 • S.M.J. Dohmen Jouw Advocaat.nl
  S.M.J. Dohmen Tripels Advocaten Maastricht
 • T. Geerlof Jouw Advocaat.nl
  T. Geerlof Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • J.C. Moree Jouw Advocaat.nl
  J.C. Moree Moree Gelderblom advocaten Rotterdam
 • J-F. GrĂ©goire Jouw Advocaat.nl
  J-F. Grégoire VIER Advocaten Den Haag
 • A. Benamar Jouw Advocaat.nl
  A. Benamar
 • G.L. Gijsberts Jouw Advocaat.nl
  G.L. Gijsberts Hofzicht Advocaten Den Haag