Hoe verloopt de asielprocedure

Hoe verloopt de asielprocedure?

Aanvraag visum / mvv

Een aanvraag van een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt men vanuit het buitenland aan bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De Minister neemt vervolgens schriftelijk een beslissing op uw aanvraag, die u wordt toegezonden. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u daartegen bezwaar indienen bij de Minister van Buitenlandse Zaken.

Voorlopige voorziening

Als u de uitkomst van de procedure in Nederland wilt afwachten, dan is het soms nodig om een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Aanvraag verblijfsvergunning

Als uw aanvraag van een verblijfsvergunning of asiel is afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of deze was weliswaar toegewezen maar wordt niet verlengd, dan kunt u daar een bezwaarschrift tegen indienen bij de IND.

Als de IND uw bezwaar afwijst, dan kunt u daar tegen in beroep bij de rechter binnen 4 weken betreffende een reguliere verblijfsvergunning, en binnen 1 week als uw aanvraag is afgewezen in een aanmeldcentrum.

Voorlopige voorziening

Als u de uitkomst van de procedure in Nederland wilt afwachten, dan is het soms nodig om een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Vraag het een advocaat

Stel je vraag gratis en vrijblijvend aan een van de advocaten die aangemeld zijn bij JouwAdvocaat.nl

Vraag stellen

Overzicht van advocaten 

 • drs. D.H. Sterke Jouw Advocaat.nl
  drs. D.H. Sterke Sterke Advocaten Rotterdam
 • C.R. Hettema Jouw Advocaat.nl
  C.R. Hettema De Baarsjes Advocatenkantoor Amsterdam
 • E. Jacobson Jouw Advocaat.nl
  E. Jacobson Lassche Advocaten Enschede
 • G.I.H. Schulte Jouw Advocaat.nl
  G.I.H. Schulte Advocatenkantoor Schulte Almere
 • F.M. Hooijmans Jouw Advocaat.nl
  F.M. Hooijmans Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
 • A.E. Martinez Linnemann Jouw Advocaat.nl
  A.E. Martinez Linnemann Martinez Linnemann advocatuur Almere
 • S. Guman Jouw Advocaat.nl
  S. Guman Mr S. Guman Amsterdam
 • M.H. Schmidt Jouw Advocaat.nl
  M.H. Schmidt Advocatenkantoor Schmidt Amsterdam
 • F.E. van Nisselrooij Jouw Advocaat.nl
  F.E. van Nisselrooij Bolwerk Advocaten Zutphen
 • H.J. Visser Jouw Advocaat.nl
  H.J. Visser Moree Gelderblom advocaten Rotterdam