Terug

Hoe verloopt de asielprocedure

Hoe verloopt de asielprocedure?

Aanvraag visum / mvv

Een aanvraag van een visum of een machtiging tot voorlopig verblijf vraagt men vanuit het buitenland aan bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De Minister neemt vervolgens schriftelijk een beslissing op uw aanvraag, die u wordt toegezonden. Als uw aanvraag wordt afgewezen, kunt u daartegen bezwaar indienen bij de Minister van Buitenlandse Zaken.

Voorlopige voorziening

Als u de uitkomst van de procedure in Nederland wilt afwachten, dan is het soms nodig om een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Aanvraag verblijfsvergunning

Als uw aanvraag van een verblijfsvergunning of asiel is afgewezen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of deze was weliswaar toegewezen maar wordt niet verlengd, dan kunt u daar een bezwaarschrift tegen indienen bij de IND.

Als de IND uw bezwaar afwijst, dan kunt u daar tegen in beroep bij de rechter binnen 4 weken betreffende een reguliere verblijfsvergunning, en binnen 1 week als uw aanvraag is afgewezen in een aanmeldcentrum.

Voorlopige voorziening

Als u de uitkomst van de procedure in Nederland wilt afwachten, dan is het soms nodig om een zogeheten voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank.

Verstuur uw juridische vraag anoniem aan 180 aangesloten advocaten

Stap 1 van 2

Ik ben
100% anoniem
  • Paul Homan
  • M. Windt Windt Le Grand Leeuwenburgh Rotterdam
  • S. Smeets Het Wetshuys Advocaten en Mediators Venlo
  • C.P.M. Engels Engels Ploeger advocaten Heerhugowaard
  • D.M. Gijzen Advocatenkantoor Gijzen Heerlen
  • I.V.F. Diepenmaat ECHT advocatuur EPE
  • H.M.J. van Boxtel Van Boxtel advocaten Eindhoven
  • J.S. Bauer BK & R advocaten mediation LEEUWARDEN
  • A.C.M. van Lieshout VIER Advocaten Den Haag
  • L. Nix Spuistraat 10 Advocaten Amsterdam